Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Logotype

Onshore wind power

Ånglarna

Falun, Sweden

Phase
Under construction
Location
Falun
Production
315-355 GWh

About the project

The Ånglarna wind farm will consist of 18 turbines and is situated in the county of Falun in Sweden. OX2 acquired the project rights in May 2019 and the project was fully permitted in February this year. Construction will start in the fourth quarter of 2023 and commissioning is planned for the end of 2026. The annual production from the wind farm is estimated to about 346 GWh, which corresponds to the annual electricity consumption of 15,000 households.

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Onshore wind power
Phase
Under construction
Location
Falun
Height
220 m
Plants
Max 18
Production
315-355 GWh

Samarbetspartners

Vår kontrakterade anläggningsentreprenör är NCC AB och vindkraftverken kommer att levereras av Vestas. I projektet kommer vi och våra huvudentreprenörer behöva hjälp av lokala krafter. Det kan röra sig om allt från städning, catering och logi till däckreparationer och entreprenadmaskiner. Om ni är intresserade av att hjälpa till får ni gärna skicka information via e-post till oss. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Observera att OX2 inte kan påverka val av underentreprenörer, men vi hjälper mer än gärna till att förmedla kontakt och sprida information så att så många lokala entreprenörer som möjligt kan bli involverade i projektet.

Projekt Ånglarna finns med på den digitala plattformen Leverantörsnod DalaVindkraft där du som har företag kan registrera dig för att erbjuda varor och tjänster till oss som bygger vindkraft i Dalarna.

Projektets bidrag till lokalsamhället

Bygdepengen från vindpark Ånglarna kommer att vara 360 000 kr/år, där vindparkens ägare och Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog står för 50 procent var. Svärdsjö Intresseförening kommer att vara mottagare av bygdepengen och den kommer att betalas ut årligen under vindparkens livslängd (ca 45 år) i enlighet med ett avtal som upprättats med föreningen. Pengarna ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i hela Svärdsjöbygden.

Biologisk mångfald

Som en del av vindkraftsprojektet kommer OX2 att genomföra åtgärder som är positiva för områdets biologiska mångfald. Just nu arbetar vi tillsammans med markägaren med att identifiera lämpliga åtgärder för att gynna hotade arter, skogliga miljöer och vattenmiljöer. Vi vill gärna komma i kontakt med både föreningar och individer som kan bidra med kunskap eller engagemang till arbetet med biologisk mångfald. Kontakta oss gärna om du vill bidra.

Do you want to know more?

Project contacts for Ånglarna

Site manager
Robert Brockne

+46 722 15 51 54
robert.brockne@​ox2.com

Permits and communications
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com