Galatea-Galene

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 25 km utanför Falkenberg och Varberg. Vindparken förväntas kunna generera ca 5 TWh förnybar el, vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel hos cirka en miljon hem.


Under development

Anna Bohman

+46 8 559 310 00 anna.bohman@ox2.com

Galatea-Galene

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 25 km utanför Falkenberg och Varberg. Vindparken förväntas kunna generera ca 5 TWh förnybar el, vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel hos cirka en miljon hem.


Anna Bohman

+46 8 559 310 00 anna.bohman@ox2.com

Projektinformation

Område: Kattegatt, utanför Hallands kust
Antal vindkraftverk: 50–83
Förväntad årsproduktion: 5000 GWh

Samråd för allmänheten och intressegrupper

Inför ansökningar om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen ska vi samråda med såväl myndigheter som allmänheten och andra intressenter, så varmt välkomna hit för att ta del av våra planer.

Syftet med samrådet är att informera om projektet och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet. Samrådet avser 50-85 vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på maximalt 340 meter.

Till följd av regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster för att motverka spridning av covid -19 så måste vi tyvärr ställa in de planerade fysiska samrådsmötena. Vi hade sett fram emot att träffa allmänheten och intressegrupper men den rådande situationen gör det inte möjligt. Vi beklagar naturligtvis detta men hoppas kunna erbjuda bästa möjliga digitala alternativ.

Nedan finner du samrådsunderlaget som du kan ladda ner och läsa samt fotomontage och synbarhetsanalys där det framgår hur vindparken kommer kunna se ut ifrån land.

Längre ner på sidan finns också en samrådsfilm som du kan titta på, och vid två tillfällen kommer du ges möjlighet att ställa frågor till oss direkt, via en chatt. De tillfällena blir:

Måndagen den 25 januari klockan 11.00–12.00
Torsdagen den 28 januari klockan 17.00–18.00

Vill du delta på något av mötena, anmäl din e-postadress samt vilken tid du önskar vara med på till galatea-galene@ox2.com.

Alla yttranden sammanställs sedan i en samrådsredogörelse som redovisas i ansökningshandlingarna. Ansökningshandlingarna skickas sedan till beslutsfattarna som i det här fallet är regeringen, då Galatea-Galene ligger inom svensk ekonomisk zon.

Lämna dina synpunkter på e-post till galatea-galene@ox2.com eller via post till OX2 AB Galatea-Galene, Box 2299, 103 17 Stockholm.

Vi välkomnar dina synpunkter och vill ha dem senast 8 februari 2021.

Samråd för allmänheten och intressegrupper

Inför ansökningar om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen ska vi samråda med såväl myndigheter som allmänheten och andra intressenter, så varmt välkomna hit för att ta del av våra planer.

Syftet med samrådet är att informera om projektet och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet. Samrådet avser 50-85 vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på maximalt 340 meter.

Till följd av regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster för att motverka spridning av covid -19 så måste vi tyvärr ställa in de planerade fysiska samrådsmötena. Vi hade sett fram emot att träffa allmänheten och intressegrupper men den rådande situationen gör det inte möjligt. Vi beklagar naturligtvis detta men hoppas kunna erbjuda bästa möjliga digitala alternativ.

Nedan finner du samrådsunderlaget som du kan ladda ner och läsa samt fotomontage och synbarhetsanalys där det framgår hur vindparken kommer kunna se ut ifrån land.

Längre ner på sidan finns också en samrådsfilm som du kan titta på, och vid två tillfällen kommer du ges möjlighet att ställa frågor till oss direkt, via en chatt. De tillfällena blir:

Måndagen den 25 januari klockan 11.00–12.00
Torsdagen den 28 januari klockan 17.00–18.00

Vill du delta på något av mötena, anmäl din e-postadress samt vilken tid du önskar vara med på till galatea-galene@ox2.com.

Alla yttranden sammanställs sedan i en samrådsredogörelse som redovisas i ansökningshandlingarna. Ansökningshandlingarna skickas sedan till beslutsfattarna som i det här fallet är regeringen, då Galatea-Galene ligger inom svensk ekonomisk zon.

Lämna dina synpunkter på e-post till galatea-galene@ox2.com eller via post till OX2 AB Galatea-Galene, Box 2299, 103 17 Stockholm.

Vi välkomnar dina synpunkter och vill ha dem senast 8 februari 2021.

Samrådsfilm

Haverdal Skallen nattanimering

Skrea strand nattanimering

Haverdal Skallen nattanimering

Skrea strand nattanimering

Apelviken nattanimering

Animering

Apelviken nattanimering

Animering