Galatea-Galene

OX2 is planning an offshore wind farm in Kattegatt, off the coast of Halland, in the Swedish economic zone. The wind farm is named after two Greek sea nymphs, Galatea and Galene, and consists of two sub-areas located about 25 km outside the cities Falkenberg and Varberg.  The offshore wind farm is expected to generate approximately 6 TWh renewable electricity per year, which corresponds to the average annual electricity consumption of more than one million Swedish households.


Under development

Anna Bohman

+46 8 559 310 00 anna.bohman@ox2.com

Galatea-Galene

OX2 is planning an offshore wind farm in Kattegatt, off the coast of Halland, in the Swedish economic zone. The wind farm is named after two Greek sea nymphs, Galatea and Galene, and consists of two sub-areas located about 25 km outside the cities Falkenberg and Varberg.  The offshore wind farm is expected to generate approximately 6 TWh renewable electricity per year, which corresponds to the average annual electricity consumption of more than one million Swedish households.


Anna Bohman

+46 8 559 310 00 anna.bohman@ox2.com

Projektinformation

Area: Kattegatt, outside coast of Halland
Wind turbines: 68-101
Estimated annual production: 6000 GWh

Samråd för allmänheten och intressegrupper

OX2 planerar att söka tillstånd hos regeringen för uppförande och drift av vindparken med tillhörande internkabelnät enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och kontinentalsockellagen (KSL).

Vi har nyligen genomfört samråd inför ansökningarna om tillstånd enligt ovan, avseende 50-85 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 340 meter. Under den fortsatta projekteringen har det visat sig att vi inte behöver dimensionera vindparken utifrån begränsningar i befintligt elnät på land. Det innebär att vindparken Galatea-Galene kan inrymma fler vindkraftverk än vad vi tidigare uppskattat, upp mot 101 stycken. Vi vill därför komplettera det tidigare samrådet med ett utökat antal vindkraftverk.

Den planerade ytan för vindparken förändras inte och inte heller planerad maximal totalhöjd för vindkraftverken. De preliminära miljöeffekter som beskrivits i tidigare samrådsunderlag förändras inte heller.

Komplettering av tidigare samråd

Syftet med det kompletterande samrådet är att informera om ett utökat antal vindkraftverk och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet. Det kompletterande samrådet avser 68–101 vindkraftverk med en oförändrad totalhöjd om maximalt 340 meter och oförändrat vindparksområde.

Dina synpunkter är viktiga för oss så skicka in dem på e-post till galatea-galene@ox2.com eller via post till OX2 AB Galatea-Galene, Box 2299, 103 17 Stockholm. Märk e-postmeddelandet eller brevet med ”Galatea-Galene, kompletterande samråd SEZ och KSL1”.

Vi önskar ha dina synpunkter senast 21 maj 2021.

Nedan finner du uppdaterat samrådsunderlag som du kan ladda ner och läsa samt nya fotomontage, animerad film och synbarhetsanalys där det framgår hur vindparken kommer kunna se ut ifrån land. I ett av fotomontagen från fotopunkt 6, Glumstenen i Glommen, jämför vi en vindparksutformning med 101 stycken vindkraftverk med rotordiameter 310 m och totalhöjd 340 m, och en vindparksutformning med 101 stycken vindkraftverk med rotordiameter 230 m och totalhöjd 260 m.

Samråd för allmänheten och intressegrupper

OX2 planerar att söka tillstånd hos regeringen för uppförande och drift av vindparken med tillhörande internkabelnät enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och kontinentalsockellagen (KSL).

Vi har nyligen genomfört samråd inför ansökningarna om tillstånd enligt ovan, avseende 50-85 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 340 meter. Under den fortsatta projekteringen har det visat sig att vi inte behöver dimensionera vindparken utifrån begränsningar i befintligt elnät på land. Det innebär att vindparken Galatea-Galene kan inrymma fler vindkraftverk än vad vi tidigare uppskattat, upp mot 101 stycken. Vi vill därför komplettera det tidigare samrådet med ett utökat antal vindkraftverk.

Den planerade ytan för vindparken förändras inte och inte heller planerad maximal totalhöjd för vindkraftverken. De preliminära miljöeffekter som beskrivits i tidigare samrådsunderlag förändras inte heller.

Komplettering av tidigare samråd

Syftet med det kompletterande samrådet är att informera om ett utökat antal vindkraftverk och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet. Det kompletterande samrådet avser 68–101 vindkraftverk med en oförändrad totalhöjd om maximalt 340 meter och oförändrat vindparksområde.

Dina synpunkter är viktiga för oss så skicka in dem på e-post till galatea-galene@ox2.com eller via post till OX2 AB Galatea-Galene, Box 2299, 103 17 Stockholm. Märk e-postmeddelandet eller brevet med ”Galatea-Galene, kompletterande samråd SEZ och KSL1”.

Vi önskar ha dina synpunkter senast 21 maj 2021.

Nedan finner du uppdaterat samrådsunderlag som du kan ladda ner och läsa samt nya fotomontage, animerad film och synbarhetsanalys där det framgår hur vindparken kommer kunna se ut ifrån land. I ett av fotomontagen från fotopunkt 6, Glumstenen i Glommen, jämför vi en vindparksutformning med 101 stycken vindkraftverk med rotordiameter 310 m och totalhöjd 340 m, och en vindparksutformning med 101 stycken vindkraftverk med rotordiameter 230 m och totalhöjd 260 m.

Daganimering punkt 6, Glommen 101 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 68 verk

Daganimering punkt 6, Glommen 101 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 68 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 101 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 68 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 101 verk

Daganimering punkt 7, Skrea Strand 68 verk

Skrea Strand nattanimering 101 vindkraftverk

Skrea Strand nattanimering 68 vindkraftverk

Skrea Strand nattanimering 101 vindkraftverk

Skrea Strand nattanimering 68 vindkraftverk

Haverdal Skallen nattanimering 101 verk

Haverdal Skallen nattanimering 68 verk

Haverdal Skallen nattanimering 101 verk

Haverdal Skallen nattanimering 68 verk

Apelviken nattanimering 101 verk

Apelviken nattanimering 68 verk

Apelviken nattanimering 101 verk

Apelviken nattanimering 68 verk

Projektdokument