Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Galatea-Galene

Kattegatt, outside the coast of Halland, Sweden

Phase
Under development
Location
Kattegatt, outside the coast of Halland
Area
Kattegatt
Production
6 TWh

About the project

OX2 is planning an offshore wind farm in Kattegatt, off the coast of Halland, in the Swedish economic zone. The wind farm is named after two Greek sea nymphs, Galatea and Galene, and consists of two sub-areas located about 25 km outside the cities Falkenberg and Varberg.  The offshore wind farm is expected to generate approximately 6-7 TWh renewable electricity per year, which corresponds to the average annual electricity consumption of more than one million Swedish households.

More information about the project can be found in Swedish

Key facts

Project key facts

Technology
Offshore wind power
Phase
Under development
Location
Kattegatt, outside the coast of Halland
Area
Kattegatt
Number of turbines
68-101
Production
6 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om OX2 och havsbaserad vindkraft

Galatea-Galene möjliggör storskalig tångodling

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång i vindpark Galatea-Galene. Odling av tång förbättrar havsmiljön genom att ta upp kväve, fosfor och koldioxid samt att skapa nya skyddsplatser för fisk. Förutom att bidra till en bättre havsmiljö skapar initiativet även förutsättningar för en ny, hållbar näring och på sikt ytterligare arbetstillfällen i regionen.

Läs mer om möjligheterna med tångodling

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från flera utkikspunkter längs Hallandskusten. På bilden visas ett fotomontage från Skrea strand i Falkenberg.

Här finner du underlagen

Do you want to know more?

General inquiries
galatea-galene@ox2.com

Project contacts for Galatea-Galene

Project manager
Jonas Nimfelt

+46 707 162 821
jonas.nimfelt@​ox2.com