Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Logotype

Onshore wind power

Karskruv

Uppvidinge, Sweden

Phase
In operation
Location
Uppvidinge
Commissioned
2023
Production
290 GWh

About the project

The wind farm Karskruv is located in Uppvidinge municipality in the eastern part of Kronoberg County, Sweden.

Click here for more info (in Swedish)

 

Key facts

Project key facts

Technology
Onshore wind power
Phase
In operation
Location
Uppvidinge
Number of turbines
20 V150
Height
191
Commissioned
2023
Production
290 GWh
Owner
Orrön Energy
Supplier
Vestas
Managed by
OX2

Bevarande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs om projekten för biologisk mångfald i Karskruv och Marhult

Arkeologiska utgrävningar i Karskruv och Marhult vindparker

I samband med inventeringar inför byggandet av Karskruv och Marhult vindparker upptäcktes tidigare okända kulturhistoriska lämningar som fossil åkermark, skogsbrukslämningar och kolningsanläggningar. Placeringen av vindkraftverk och vägar har anpassats för att skydda dessa lämningar i ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Museiarkeologi vid Kalmar läns museum. Nya fynd, inklusive kolbottnar från 1600–1800-talet, har gett ny kunskap om områdets historiska anläggningar.

Läs mer om utgrävningarna

Sveriges största energilagringsanläggning med batterier: en nyckelspelare i framtidens elsystem

I närheten av Karskruv och Marhult vindparker och anslutna till samma transformatorstation har OX2 byggt Sveriges största energilagringssystem.

Läs artikeln om Bredhälla

Galleri

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Foto: Göran Nilsson

Do you want to know more?

Project contacts for Karskruv

Commercial asset manager
Ida Bodin

+46 76 135 25 49
ida.bodin@​ox2.com