Maevaara

Maevaara vindpark ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, i Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam ägare av hela markområdet.

 

Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1 omfattar 24 vindkraftverk fördelade på 3 delområden. Av de totalt 24 vindkraftverken är 12 vindkraftverk belägna i Pajala kommun och 12 vindkraftverk i Övertorneå kommun. Etapp 2 omfattar 10 vindkraftverk.

 

Anläggningen driftsattes under april 2015 och har förvärvats av Allianz Capital Partners som säljer elen till Google.

In Operation

Maevaara

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Pajala och Övertorneå
Antal vindkraftverk: 34
Totalhöjd: 178,5/180 m
Förväntad årsproduktion: 359 GWh
Driftstart: 2015/2016
Ägare: Allianz Capital Partners
Turbinleverantör: Nordex, Vestas

Förvaltningsansvarig

Caroline Ekman

+46 702 22 70 64 caroline.ekman@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 599 310 07
monitoring@ox2.com

Bygdepengen från Maevaara vindpark gynnar lokala projekt i Ohtanajärvi

Intervju med Sören Skogsdal, ordförande i Ohtanajärvi byaförening, mottagare av bygdepeng från Maevaara vindpark sedan 2016.

Läs intervjun med Sören Skogsdal

Bygdepengen från Maevaara vindpark gynnar lokala projekt i Ohtanajärvi

Intervju med Sören Skogsdal, ordförande i Ohtanajärvi byaförening, mottagare av bygdepeng från Maevaara vindpark sedan 2016.

Läs intervjun med Sören Skogsdal

Maevaara vindpark - byggnation av andra etappen.

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.