OX2 vindkraftsprojekt Orrberget

Orrberget

Den planerade vindkraftsanläggningen på Orrberget-Stensvedberget ligger strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län. Närmaste samlad bebyggelse utgörs av byarna Idkerberget ca 7 km nordost, Tuna-Hästberg 5 km ost och Laxsjö 1,5 km syd. Tätorterna Borlänge och Ludvika ligger ca 20 km nordost respektive ca 25 km söder om vindkraftområdet. Området har en högsta punkt på ca 470 m ö h och ägs av Bergvik Skog.

Anläggningen planeras att bestå av 9 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 150 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Elproduktionen från anläggningen kan uppgå till 96 GWh (96 miljoner kWh) per år.

Den sökta verksamheten har av Mark- och Miljödomstolen bedömts tillåtlig och Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten.

En grov planering för färdigställande har påbörjats med sikte på driftsättning under 2019.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Ludvika
Antal vindkraftverk:
9
Max totalhöjd (m):
150
Förväntad årsproduktion (GWh):
96

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -