Logotype

Solenergi

Solkraft är den snabbast växande teknologin i den globala energimixen. Marknaden för solkraft drivs främst av ambitiösa klimatmål, kraftigt ökade behov av förnybar el och en stor investerings­vilja. Det förstärks samtidigt av produktutveckling och minskade investerings­kostnader.

OX2 satsar på storskalig solkraft

Sverige ligger långt efter de flesta jämförbara länder i Europa när det kommer till solceller och solkraft. Vi behöver öka takten kraftigt för att klara klimatutmaningen.

Energimyndigheten prognostiserar att elproduktionen från solenergi i Sverige år 2040 står för upp mot 25 TWh, att jämföra med 1 TWh under 2020. Detta är fortsatt långt efter exempelvis Tyskland där reviderade ambitioner är uppåt 200 TWh.

I Sverige finns goda förutsättningar för storskaliga solenergianläggningar med avseende på exempelvis solinstrålning, tillgång till mark, elnät med mera.

OX2 är idag verksamma med solkraft i flera länder i Europa och utvecklar egna, storskaliga, markbaserade solenergiprojekt från grunden samt förvärvar rättigheter till projekt som andra aktörer utvecklat. Det finns stora synergier med den långa erfarenhet och spetskompetens som OX2 har inom utveckling, byggnation, försäljning samt drift och underhåll av storskaliga vindparker.

Hållbarhet är i fokus när OX2 utvecklar projekt inom solenergi och förnybar energi i stort – detta gäller allt från inköp av hårdvaror till att jobba proaktivt med biologisk mångfald.

OX2 har ambitionen att bli den ledande aktören inom storskalig solenergi i Sverige.

Erfarenhet och referenser

Solcellsverksamheten är förhållandevis ny inom OX2 men teamet som rekryterats har omfattande, global, erfarenhet från utveckling och byggnation av solparker.

Totalt har teamet erfarenhet från uppförande av över 10 000 MW solceller – framförallt i Spanien, Storbritannien och Italien. Utöver detta finns stor erfarenhet från drift och förvaltning av solcellsparker från de länder där solparker är en betydligt mera mogen verksamhet än i Sverige.

I Sverige är solcellsparker betydligt tidigare i livscykeln än i resten av Europa. OX2 har dock rekryterat lokal kompetens från branschen som utvecklat ett av de största pågående projekten och även byggt ett antal mindre projekt.

Kombinationen av lokal marknads­-/ projekterfarenhet och internationell, storskalig, solcellskompetens garanterar framgångsrikt genomförande i Sverige.

För närvarande har OX2 en handfull projekt igång i Sverige med en effekt om ca 700 MW – bland annat Kogshult och Korsberga – två av marknadens största projekt under utveckling.

Naturpositiva solparker

Vi har som målsättning att alla våra solparker ska vara naturpositiva. Genom ett nära samarbete med markägare, experter och myndigheter identifierar vi och genomför åtgärder som kan bidra till att bl.a. främja förutsättningarna för biologisk mångfald i och omkring våra projektområden. Detta medför ett mervärde för markägarna, att våra projekt blir ännu bättre samt bidrar till OX2 strävan mot ett hållbart samhälle.

Läs mer om hur vi samarbetar med markägare

Kontakta oss för mer information.

Ansvarig OX2:s solenergisatsning i Sverige
Elin Lund
Affärsutveckling, markägarkontakter
Magnus Fast
Projektutveckling, tillstånd
Tobias Karmstig