Logotype

Energilagring

Energilagring spelar en viktig roll för utfasningen av fossila bränslen i energisystemet.

OX2 och energilagring

Energilagring kommer att vara avgörande för den fortsatta uppbyggnaden av sol- och vindkraft. OX2 utforskar möjligheter att utveckla energilagringssystem som kan vara såväl fristående så som system i kombination med solcells- eller vindkraftsprojekt.

OX2:s intresse för att utveckla energilagring backas upp av en växande pipeline över hela Europa. En tänkt produkt kommer att vara liknande för landbaserad vind- och solkraft. OX2 har också åtagit sig att tillhandahålla förvaltningstjänster för hantering av batterilagringssystem till kunder och investerare.

Fakta om energilagring

Batterier och annan lagringsteknik stödjer transformationen av energisystemen på många olika nivåer. Det möjliggör integration av förnybar energi i elnätet, bidrar till försörjningstrygghet, skapar flexibilitet inom elnätet och bidrar till en effektiv integration av olika energislag, samt tillhandahåller flera tjänster till elnätet såsom frekvens- och spänningsreglering, utjämning av belastningstoppar, hantering av flaskhalsar och black start-tjänster.

Det växande investerarintresset för förnybar energi gäller även batteri- och annan lagringsteknik. Den globala energilagringskapaciteten förväntas öka med en årlig tillväxttakt på 31 procent fram till 2030 och nå en total installerad effekt om 741 GWh 2030.