Lehtirova

Lehtirova vindpark ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och ligger i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Avstånden till dessa byar är ungefär 7 respektive 4 km. Marken i området ägs i huvudsak av privata fastighetsägare.

Anläggningen omfattar maximalt 41 vindkraftverk med en totalhöjd, d v s från mark till rotorns högsta punkt, på max 184 m. Elproduktionen från anläggningen är beräknad till ca 490 GWh per år.

Byggnation inleddes i oktober 2016 med avverkning av skog, justering av befintliga vägar samt anläggning av kompletterande nya vägar till projektplatsen. Juni 2017 gjöts fundament och i juni 2018 levererades turbiner, och montering av vindkraftverken påbörjades. Vindparken stod klar i december 2018.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Gällivare och Pajala
Antal vindkraftverk:
41 Vestas
Max totalhöjd (m):
184
Förväntad årsproduktion (GWh):
490
Driftstart:
2018
Ägare:
Aquila Capital

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Partager
× -