Smygheden

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Smygheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Den närmaste tätorten är Jörn som ligger cirka 9 km sydväst om utredningsområdet. Skellefteå ligger cirka 47 km från utredningsområdet i öster.


Nu pågår samrådsfasen, där OX2 och miljökonsulten Ecogain informerar om samt samlar in synpunkter på den planerade vindkraftsanläggningen. Ladda ner samrådsunderlaget längre ner på denna sida.


Du kan lämna synpunkter och information som är relevant för det fortsatta arbetet på adressen nedan senast tisdag 10 september 2019. Märk yttrandet med ”Samråd vindkraft Smygheden”.


Ecogain AB
Att: Charlotte Nauclér
Västra Norrlandsgatan 10 D
903 27 Umeå
charlotte.naucler@ox2.com


Projektledare

Sven Levin

+46 70 341 74 75 sven.levin@ox2.com

Smygheden

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Smygheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Den närmaste tätorten är Jörn som ligger cirka 9 km sydväst om utredningsområdet. Skellefteå ligger cirka 47 km från utredningsområdet i öster.


Nu pågår samrådsfasen, där OX2 och miljökonsulten Ecogain informerar om samt samlar in synpunkter på den planerade vindkraftsanläggningen. Ladda ner samrådsunderlaget längre ner på denna sida.


Du kan lämna synpunkter och information som är relevant för det fortsatta arbetet på adressen nedan senast tisdag 10 september 2019. Märk yttrandet med ”Samråd vindkraft Smygheden”.


Ecogain AB
Att: Charlotte Nauclér
Västra Norrlandsgatan 10 D
903 27 Umeå
charlotte.naucler@ox2.com


Projektledare

Sven Levin

+46 70 341 74 75 sven.levin@ox2.com

Välkommen på samrådsmöte

Under kvällen kan du ta del av en samrådsutställning med fotomontage, kartor och information om den planerade vindkraftsanläggningen. Vid klockan 18 presenterar vi projektets planerade omfattning, utformning och miljöpåverkan.

Tid:

Tisdag
27 augusti 2019
kl. 17.00–21.00

Plats:

Storklinta skidcenter

Projektinformation

Kommun: Skellefteå
Antal vindkraftverk: under utredning,
max 10
Totalhöjd: under utredning, <290m

Projekt-dokument