Logotype

Havsbaserad vindkraft

Halla

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
12 TWh

Om projektet

Havsbaserad vindkraftsprojekt Halla ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Uleåborg och Brahestad. Vindkraftsområdets areal är cirka 570 km2 och dess avstånd till Virpiniemi norr om Uleåborg är cirka 52 kilometer, till Karlö cirka 23 kilometer och till Brahestad cirka 35 kilometer.

Projektet omfattar högst 160 vindkraftverk med en årlig elproduktion av cirka 12 TWh. Produktionen skulle omfatta cirka 15 procent av Finlands elproduktion 2023 (78 TWh).

Det är såväl tekniskt som ekonomiskt vettigt att ha elproduktionen och -förbrukningen nära varandra. Hallas närhet till Brahestad ger förhoppningsvis möjligheter till samarbete med SSAB som strävar efter fossilfri produktion av stål och där det som bäst planeras för en ny stark förbindelse från stamnätet till bruket i Brahestad. Ett alternativ är också att projektets nätanslutning görs direkt till SSAB:s bruk.

I projektet genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbeskrivningen kräver start av projektet och undersökning av havsbotten i den ekonomiska zonen på öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 lämnade in ansökningar om undersökningstillstånd till arbets- och näringsministeriet i maj 2021. I januari 2022 OX2 fick statsrådets tillstånd att påbörja undersökningar. 

Vad händer härnäst?

Projektets miljökonsekvensbedömning pågår. MKB-programmet var offentligt framlagt hösten 2022, och NTM-centralen i Norra Österbotten gav 24.11.2022 sitt utlåtande om programmet. Utlåtandet finns här och i dokumenten nedan (på finska). MKB-rapporten förväntas bli framlagd under hösten 2024. I beskrivningen går man igenom projektets samtliga miljökonsekvenser i detalj. En motiverad slutsats om MKB från NTM-centralen i egenskap av kontaktmyndighet kan förväntas i slutet av 2024. Tillståndsprocesserna och undersökningarna för projektet pågår uppskattningsvis till slutet av 2027. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 160
Produktion
12 TWh

Så här framskrider havsbaserad vindkraftsprojekt Halla

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Halla

Projektledare
Patrick Lees

+358 40 662 1184
patrick.lees@​ox2.com

Nyheter