Logotype

Havsbaserad vindkraft

Tyrsky

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
6 TWh

Om projektet

Det havsbaserade vindkraftsprojekt Tyrsky ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Vasa. Vindparkens areal är cirka 480 km2 och ligger sydväst om Vasa i öppet hav, cirka 30 kilometer nordväst on Kaskö.

Projektet omfattar högst 95 vindkraftverk med en årlig elproduktion på cirka 6 TWh. Produktionen motsvarar cirka 8 procent av Finlands elproduktion 2023 (78 TWh). Projektets elöverföring kommer att genomföras med sjökablar och för närvarande utreds alternativen var elöverföringen stiger i land.

I projektet genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbedömningen krävs för att inleda projektet och för att undersöka havsbottnen i den ekonomiska zonen på det öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 fick 2022 tillstånd att inleda undersökningarna.

Vad händer härnäst?

Förfarandet för miljökonsekvensbedömning av projektet (MKB) samt omfattande undersökningar av havsbottnen inleddes sommaren 2023. Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-programmet) var framlagd för utlåtanden och åsikter under tiden 1.2.-22.3.2024. NTM-centralen gav sitt utlåtande om programmet den 19.4.2024. MKB-programmet och NTM-centralens utlåtande finns på miljöförvaltningens webbplats här.  

Efter MKB-programmet fortsätter förfarandet för miljökonsekvensbedömning till beskrivningsskedet. I beskrivningsskedet undersöks projektets miljökonsekvenser och informationen sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning). Avsikten är att MKB-beskrivning ska bli klar åren 2025–2026.   

Projektets tillståndsförfaranden och undersökningarna kommer att ta uppskattningsvis 3–4 år och det egentliga byggandet kan påbörjas i slutet av decenniet. Som snabbast kan den havsbaserade vindparken börja producera el vid decennieskiftet. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 95
Produktion
6 TWh

Informationsmöte för allmänheten 13.2.2024

Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om MKB-programmen för havsvindkraftsparken Tyrsky och elöverföringen tisdagen 13.2.2024 kl. 17.30–20.00 i Frans Henriksonsalen, Närpesvägen 16, 64200 Närpes. Kaffeservering från och med kl. 17.00.

Man kan också delta i infomötet på distans. Du kan delta via denna länken. Distanslänk till evenemanget kan också hittas på miljöförvaltningens webbplats. Gå till sidan här.

Så här framskrider havsbaserad vinkraftsprojekt Tyrksy

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Tyrsky

Projektledare
Mathias Skog

+358 50 590 2199
mathias.skog@​ox2.com

Nyheter