Logotype

Solenergi

Keinusuo

Loimaa, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
65 GWh
Kapacitet
60 MW

Om projektet

Solkraftsprojektet i Keinusuo finns i Loimaa i Egentliga Finland. Projektområdet är 75 hektar stort. 

Projektets sammanräknade totaleffekt uppskattas till 60 MW. När solkraftsparken är färdig beräknas den årliga energiproduktionen uppgå till 65 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 13 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll). 

Vad händer härnäst? 

Den tekniska planeringen av projektet pågår. Bland annat planeringen av solpanelernas placering, elektrifiering och vägnätet har främjats. Dessutom utarbetades år 2023 en miljöutredning om projektets influensområde, där projektets konsekvenser för miljön kartlades grundligt. Inom projektområdet inleddes sommaren 2023 också solstrålningsmätningar som fortsätter sommaren 2024.

Målet med ansökan om avgörande av planeringsbehov för projektet (STR) och ansökan om bygglov ska behandlas av Loimaa stad i början av 2024.

Ansökan om MKB-behovsprövning lämnades in till NTM-centralen i oktober 2023. I november 2023 meddelade NTM-centralen ett beslut om att MKB-förfarandet inte behöver tillämpas på det planenliga projektet.

Målet är att investerings­beslutet om byggande av projektet kan fattas före utgången av 2024 och att byggarbetena kan inledas 2025. Solparken beräknas inleda sin verksamhet 2026. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Loimaa
Produktion
65 GWh
Kapacitet
60 MW

Kysymyksiä ja vastauksia aurinkovoimasta

Mitä tarkoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala? Mitä hyötyä suurista aurinkovoimahankkeista on? Mikä on aurinkovoimalan käyttöikä? Näihin ja moneen muuhun kysymykseen löydät vastaukset koostamastamme materiaalista.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Keinusuo

Projektledare
Saku-Matti Mäki

+358 40 752 7045
saku-matti.maki@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Henna-Riikka Vuorinen

+358 44 364 5917
henna-riikka.vuorinen@​ox2.com

Hankkeen uutisia

Tilaa hankkeen uutiskirje

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa Keinusuon aurinkovoimahankkeen etenemisestä, voit tilata hankkeen uutiskirjeen alla olevasta linkistä. 

Tilaa uutiskirje

Lue viimeisin uutiskirje