Logotype

Havsbaserad vindkraft

Laine

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
11 TWh

Om projektet

Havsbaserad vindkraftsprojekt Laine ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Karleby och Jakobstad. Vindkraftsområdets areal är cirka 450 km2 och dess avstånd till fastlandet är cirka 30 kilometer, till Jakobstad cirka 32 kilometer och till de närmaste öarna cirka 24 kilometer (Torsön).

Projektet omfattar högst 150 vindkraftverk med en årlig elproduktion av cirka 11 TWh. Produktionen skulle omfatta cirka 14 procent av Finlands elproduktion 2023 (78 TWh).

I projektet genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbeskrivningen kräver start av projektet och undersökning av havsbotten i den ekonomiska zonen på öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 lämnade in ansökningar om undersökningstillstånd till arbets- och näringsministeriet i maj 2021. I januari 2022 OX2 fick statsrådets tillstånd att påbörja undersökningar. 

Vad händer härnäst?  

Projektets miljökonsekvensbedömning pågår. MKB-programmet var offentligt framlagt hösten 2022, och NTM-centralen i Södra Österbotten gav 21.12.2022 sitt utlåtande om programmet. Utlåtandet finns här och i dokumenten nedan. MKB-rapporten förväntas bli framlagd under hösten 2024. I beskrivningen går man i detalj igenom projektets miljökonsekvenser. En motiverad slutsats om MKB från NTM-centralen i egenskap av kontaktmyndighet kan förväntas i slutet av 2024. Tillståndsprocesserna och undersökningarna för projektet pågår uppskattningsvis till utgången av 2026. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 150
Produktion
11 TWh

Så här framskrider havsbaserad vindkraftsprojekt Laine

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Laine

Projektledare
Olli Takalammi

+358 400 913 788
olli.takalammi@​ox2.com

Nyheter

2024

2023

2022

2021

Beställ projektets nyhetsbrev

Om du vill få aktuell information om framstegen av det havsbaserade vindkraftsprojektet Laine, kan du beställa projektets nyhetsbrev genom länken nedan.

Beställ nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet