Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken.

Anläggningen består av 6 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m och beräknas producera 57 GWh (57 miljoner kWh) per år. Två av dessa ägs av Finja och de övriga fyra av Eskilstuna Kommun.

Kommun:
Sollefteå
Antal vindkraftverk:
6 Vestas V112
Max totalhöjd:
150
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,3/19,8
Beräknad årsproduktion (GWh):
57
Ägare:
Finja Energi AB, Eskilstuna Vindkraft AB

Map

Click on the map to view a larger version
Teilen
× -