Hedbodberget vindkraftspark

Hedbodberget

Hedbodberget ligger i Rättviks kommun i Dalarna ca 3,5 mil nordost om Rättvik. Landskapet utgörs av vågig bergkullterräng. Berget ingår i ett större område benämnt Oreskogen, som består av milsvida barrskogar med sjöar och myrmarker. Berget har en högsta punkt om ca 490 m ö h och markområdet där anläggningen placerats ägs av Sveaskog. Närområdet är glesbebyggt. Närmaste hus ligger knappt 1 km nordost om anläggningen och närmaste by är Dalfors ca 2 km nordost om berget.

Kommun:
Rättvik
Antal vindkraftverk:
15 Vestas V90
Totalhöjd (m):
125/150
Effekt per verk/hela parken (MW):
2/30
Beräknad årsproduktion:
83 GWh
Driftstart:
Etapp 1, 2009 Etapp 2, 2011
Ägare:
Hedbodberget Vind AB, Rättviks Fastigheter, Rättviks teknik, Rättviks kommun, Dala Vindkraft, Solivind El Ekonomisk Förening, Mora kommun, Telge Energi Vind Ekonomisk Förening, Armada kommunfastigheter, Botkyrkabyggen

Map

Click on the map to view a larger version

Images view all

Share
× -