Lehtirova

Den planerade vindkraftsanläggningen Lehtirova ligger på gränsen mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Anläggningen är fördelad på tre delområden och kommer att ligga i området mellan byarna Ullatti och Kompelusvaara. Avstånden till dessa byar är ungefär 7 respektive 4 km. Marken i området ägs i huvudsak av privata fastighetsägare.

Anläggningen omfattar maximalt 41 vindkraftverk med en totalhöjd, d v s från mark till rotorns högsta punkt, på max 184 m. Elproduktionen från anläggningen är beräknad till ca 490 GWh per år.

Byggnation inleddes i oktober 2016 med avverkning av skog, justering av befintliga vägar samt anläggning av kompletterande nya vägar till projektplatsen. Juni 2017 inleds arbetet med gjutning av fundament och juni 2018 är det dags för turbinleverans och montering av vindkraftverken. Parken beräknas stå klar i december 2018.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Miljökonsekvensbeskrivning 20111014 (kontakta oss om du vill ha någon av bilagorna).

Kommun:
Gällivare och Pajala
Antal vindkraftverk:
41
Max totalhöjd (m):
184
Förväntad årsproduktion (GWh):
490

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Share
× -