Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen har bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd, varav 6 verk kommer att uppföras. Byggnationen startade våren 2017 och anläggningen beräknas överlämnas driftsatt till investeraren hösten 2019. Därefter kommer OX2 att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken.

Kommun:
Örnsköldsvik
Antal vindkraftverk:
6
Max totalhöjd (m):
150
Effekt hela parken (MW):
21,6
Beräknad årsproduktion (GWh):
ca 62
Driftstart:
2019

Map

Click on the map to view a larger version
Share
× -