Logotype

Havsbaserad vindkraft

Tyrsky

Bottniska viken, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Produktion
6 TWh

Om projekt­et

Det havsbaserade vindkraftsprojekt­ Tyrsky ligger i Bottniska viken, inom Finlands ekonomiska zon utanför Vasa. Vindparkens areal är cirka 480 km2 och ligger sydväst om Vasa i öppet hav, cirka 30 kilometer nordväst on Kaskö.

Projekt­et omfattar ungefär 100 vindkraftverk med en årlig elproduktion på cirka 6 TWh. Produktionen motsvarar cirka 9 procent av Finlands elproduktion 2021 (69,3 TWh). Projekt­ets elöverföring kommer att genomföras med sjökablar och för närvarande utreds alternativen var elöverföringen stiger i land.

I projekt­et genomförs ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Utöver miljökonsekvensbedömningen krävs för att inleda projekt­et och för att undersöka havsbottnen i den ekonomiska zonen på det öppna havet ett särskilt undersökningstillstånd. OX2 fick 2022 tillstånd att inleda undersökningarna.

Vad händer härnäst?

Nästa steg i projekt­et är storskaliga undersökningar och förfarandet med miljökonsekvensbedömning (MKB). Undersökningarna och MKB torde inledas under våren 2023. Projekt­ets tillståndsförfaranden och undersökningarna kommer att ta uppskattningsvis 3–4 år och själva bygget kan påbörjas i slutet av decenniet. Som snabbast kan den havsbaserade vindparken börja producera el vid decennieskiftet.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Bottniska viken
Antal turbiner
~ 100
Produktion
6 TWh

Så här framskrider havsbaserad vinkraftsprojekt­ Tyrksy

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Tyrsky

Projekt­ledare
Mathias Skog

+358 50 590 2199
mathias.skog@​ox2.com

Nyheter