Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindpark vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Projektet är inne i samrådsprocessen där vi informerar om och samlar in synpunkter på den planerade vindparken. Längre ner på sidan finns samrådsunderlaget för nedladdning.


Under utveckling

Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindpark vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Projektet är inne i samrådsprocessen där vi informerar om och samlar in synpunkter på den planerade vindparken. Längre ner på sidan finns samrådsunderlaget för nedladdning.


Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Projektinformation

Kommun: Ljusdal och Härjedalen
Antal vindkraftverk: max 48
Totalhöjd: 280 m
Förväntad årsproduktion: 1176 GWh

Digital Näringslivsträff

Vid byggnation av en vindpark behövs arbetskraft inom en mängd olika områden. Det kan röra sig om allt från städning, restaurang och logi till markarbeten och däckreparationer. Vi vill skapa kontakter och kartlägga möjligheter redan nu i utvecklingsskedet för att på bästa sätt kunna genomföra projektet.

För att träffa lokala företag och ge inledande information bjuder vi in till en digital träff den 8 juni 2021 kl. 18.30. Mer information om näringslivsträffen och anmälan finns i dokumentet "Inbjudan näringslivsträff" som ligger bland projektdokumenten nedan.

Gjutning av fundament i Åmot-Lingbos vindpark, Ockelbo

Digital Näringslivsträff

Gjutning av fundament i Åmot-Lingbos vindpark, Ockelbo

Vid byggnation av en vindpark behövs arbetskraft inom en mängd olika områden. Det kan röra sig om allt från städning, restaurang och logi till markarbeten och däckreparationer. Vi vill skapa kontakter och kartlägga möjligheter redan nu i utvecklingsskedet för att på bästa sätt kunna genomföra projektet.

För att träffa lokala företag och ge inledande information bjuder vi in till en digital träff den 8 juni 2021 kl. 18.30. Mer information om näringslivsträffen och anmälan finns i dokumentet "Inbjudan näringslivsträff" som ligger bland projektdokumenten nedan.

Samråd

Under januari arrangerade vi ett samrådsmöte på Folkets hus i Ytterhogdal. Vi fanns på plats för att besvara frågor och ta emot synpunkter och information. Mer information hittar du längre ner på sidan. Du kan lämna synpunkter och information som är relevant för det fortsatta arbetet. Märk e-postmeddelandet eller brevet med Grubban.

 

OX2
Att: Kristina Jämting
Regementsgatan 23
831 41 Östersund
ox2.samrad@ecogain.se