Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindpark vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Nuläge


Sedan samrådet inleddes 2019 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga vindkraft vid Grubban. Utredningar har gjorts bl.a gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. Slutsatserna från utredningarna har visat att den nordligaste delen av projektområdet inte är lämpligt att bygga vindkraft i. Detta har bl.a lett till att antalet vindkraftverk minskats från 48 till 36.


Under utveckling

Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindpark vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Nuläge


Sedan samrådet inleddes 2019 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga vindkraft vid Grubban. Utredningar har gjorts bl.a gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. Slutsatserna från utredningarna har visat att den nordligaste delen av projektområdet inte är lämpligt att bygga vindkraft i. Detta har bl.a lett till att antalet vindkraftverk minskats från 48 till 36.


Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Vill du bidra med information eller synpunkter?

Under hösten 2021 pågår arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen i samarbete med miljökonsulter på Ecogain. Det finns fortfarande möjlighet att yttra sig eller komplettera tidigare yttranden. För att vi på ett korrekt sätt ska kunna sammanställa ditt yttrande i tillståndsansökan så vill vi att du inkommer med synpunkter innan den 22 oktober 2021.

Samrådshandlingen, fotomontage och kartor från samrådsmötet i januari 2020 finns tillgängligt längre ner på sidan.

 

Märk ditt yttrande med Samråd vindkraft Grubban och skicka det till ox2.grubban-samrad@ecogain.se eller posta det till:

 

Ecogain AB

Att: Administratör, Grubban

Östra hamngatan 17

411 10 Göteborg

 

Övriga frågor?

Har du frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta OX2:s projektledare Kristina Jämting.

Projektinformation

Kommun: Ljusdal och Härjedalen
Antal vindkraftverk: max 36
Totalhöjd: 280 m
Förväntad årsproduktion: cirka 950-1200 GWh