Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Projektet är inne i samrådsprocessen där vi informerar om och samlar in synpunkter på den planerade vindkraftsanläggningen. Längre ner på sidan finns samrådsunderlaget för nedladdning.


 


Projektledare

Dan Alvinge

+46 730264207 dan.alvinge@ox2.com

Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Projektet är inne i samrådsprocessen där vi informerar om och samlar in synpunkter på den planerade vindkraftsanläggningen. Längre ner på sidan finns samrådsunderlaget för nedladdning.


 


Projektledare

Dan Alvinge

+46 730264207 dan.alvinge@ox2.com

Projektinformation

Projektöversikt
Kommun: Ljusdal och Härjedalen
Antal vindkraftverk: max 48
Totalhöjd: 280 m
Förväntad årsproduktion: 1176 GWh

Samråd

Under januari arrangerade vi ett samrådsmöte på Folkets hus i Ytterhogdal. Vi fanns på plats för att besvara frågor och ta emot synpunkter och information. Mer information hittar du längre ner på sidan. Du kan lämna synpunkter och information som är relevant för det fortsatta arbetet senast fredag 14 februari 2020. Märk e-postmeddelandet eller brevet med Grubban.

Ecogain AB
Att: Carina Emanuelsson
Västra Norrlandsgatan 10D
903 27 Umeå
ox2.samrad@ecogain.se