Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindpark vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Projektet är inne i samrådsprocessen där vi informerar om och samlar in synpunkter på den planerade vindparken. Längre ner på sidan finns samrådsunderlaget för nedladdning.


Under utveckling

Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Grubban

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindpark vid Grubban som ligger på gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.


Projektet är inne i samrådsprocessen där vi informerar om och samlar in synpunkter på den planerade vindparken. Längre ner på sidan finns samrådsunderlaget för nedladdning.


Projektledare

Kristina Jämting

+46 703 92 99 77 kristina.jamting@ox2.com

Projektinformation

Kommun: Ljusdal och Härjedalen
Antal vindkraftverk: max 48
Totalhöjd: 280 m
Förväntad årsproduktion: 1176 GWh

Samråd

Under januari arrangerade vi ett samrådsmöte på Folkets hus i Ytterhogdal. Vi fanns på plats för att besvara frågor och ta emot synpunkter och information. Mer information hittar du längre ner på sidan. Du kan lämna synpunkter och information som är relevant för det fortsatta arbetet. Märk e-postmeddelandet eller brevet med Grubban.

 

OX2
Att: Kristina Jämting
Regementsgatan 23
831 41 Östersund
ox2.samrad@ecogain.se