Orrberget

Vindparken på Orrberget-Stensvedberget ligger strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län. Området har en högsta punkt på ca 470 m ö h och ägs av Bergvik Skog.


Anläggningen kommer bestå av 9 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Elproduktionen från anläggningen kommer uppgå till 96 GWh (96 miljoner kWh) per år.


Den sökta verksamheten har av Mark- och Miljödomstolen bedömts tillåtlig och Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten.


Orrberget

Vindparken på Orrberget-Stensvedberget ligger strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län. Området har en högsta punkt på ca 470 m ö h och ägs av Bergvik Skog.


Anläggningen kommer bestå av 9 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Elproduktionen från anläggningen kommer uppgå till 96 GWh (96 miljoner kWh) per år.


Den sökta verksamheten har av Mark- och Miljödomstolen bedömts tillåtlig och Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Ludvika
Antal vindkraftverkt: 9
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 96 GWh
Driftstart: 2019

Byggprojektledare

Robert Brockne

+46 722 15 51 54 robert.brockne@ox2.com

Vad sker härnäst?

Byggnationen påbörjades under 2018. Vindkraftverken kommer resas och parken kommer tas i drift under 2019.

Bildgalleri