Logotype

OX2 och Ålandsbanken inleder förstudie kring storskalig produktion av vätgas och e-bränsle på Åland

februari 3, 2023, 08:05
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har inlett en förstudie av en storskalig produktion av vätgas och e-bränsleproduktion/distribution vid Långnäs hamn på Åland. Projektet Mega Grön Hamn är en viktig del i arbetet med att skapa Nordens ledande gröna hubb på Åland. Projektgruppen består av OX2 och Ålandsbanken med stöd av Mærsk Mc-Kinney Møller Center för Zero Carbon Shipping.

I projektet planeras bland annat produktion av vätgas som drivmedel för rederibranschen, nyttjandet av lokal framtida skärgårdstrafik, samt nyttjandet i industriella processer på Åland. Den nya hamnen blir även en möjlig knutpunkt för produktion och transport av vätgas till den planerade Baltic Sea Hydrogen Collector mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland.
 
Fullt utbyggd kommer den nya hamnen att fungera som en grön hubb som förutom produktion av vätgas och e-bränsle kan möjliggöra konstruktionslogistik till de enskilda projekten, men också möjligheter för nya företagsetableringar, arbetstillfällen, elanslutning till Åland och mycket mer. Kapaciteten för vätgasproduktion beräknas till maximalt 3 000 MW.
 
– Att skapa projektet Mega Grön Hamn stärker Åland på många sätt. Förutom att vara en viktig del för de havsbaserade vindkraftsprojekten skapas arbetstillfällen, e-bränsle tas fram för rederibranschen, Åland blir attraktivt för stora företagsetableringar samt möjliggör även många nya innovativa projekt inom syresättning av vattendrag och nyttjande av överskottsvärmen för olika industrier. Hamnen stärker Ålands möjligheter att bli den ledande gröna hubben i Norden, säger Anders Wiklund, landschef Åland på OX2.
 
– Syftet med våra planerade vindkraftsprojekt är både grön omställning, möjligheter till delaktighet från allmänheten via vårt fondupplägg, men kanske framför allt en ny tillväxtmotor för det åländska näringslivet. Förstudien avseende Långnäs som Mega Grön Hamn är ett viktigt steg för att förstå hur Långnäs kan fylla en central roll i det framtida åländska näringslivet, inte minst beaktat tillväxt av existerande åländska bolag samt nyetablering av företag, säger Peter Wiklöf, vd på Ålandsbanken.
 
Mærsk Mc-Kinney Møller Center för Zero Carbon Shipping är ett oberoende världsledande forsknings- och utvecklingscenter inom gröna drivmedel för sjöfart, med en stark koppling till världens största rederi Maersk, NYK Hapag-Lloyd liksom handelshus och teknikleverantörer. De kommer att bidra med viktig kunskap kring grönt e-bränsle och hamnutveckling.
 
– Vi ser mycket fram emot att vara delaktiga i denna förstudie, visionen för Åland och rollen som Långnäs kan fylla för shippingen. Den globala rederibranschen fullkomligen skriker efter grönt e-bränsle i stor skala vilket gör tajmingen perfekt för denna förstudie som behöver komma igång så snart som möjligt, säger Johan Byskov Svendsen, Program Manager på Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.