Logotype

Informationsmöten i projekt Valhalla

maj 20, 2019, 14:42
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Sammanlagt kom närmare 150 personer till de två lokala informationsträffarna.

 

I mitten av maj anordnade OX2 två informationsmöten för närboende och allmänheten gällande vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen i projekt Valhalla i Ockelbo och Bollnäs. Sammanlagt kom närmare 150 personer till mötena.

 

Stämningen var överlag mycket god i båda mötena, och projektledare Stefan Karlsson berättade övergripande om projektets status och framdrift. Vintern 2018 bjöd på enorma mängder snö, och det var inte mer än en och en halv månad från att snön försvann tills brandrisken i området var så stor att arbeten fick avbrytas. Trots utmanande väderförhållanden fortskrider projektet i stort enligt tidplan, och nu är det snart dags för turbinleverantören Vestas att etablera sig på site.

 

Vestas projektkoordinator Annette Jönsson Engerby berättade att man kommer bygga upp ett platskontor bestående av 30 byggbodar i Åmot-Lingbo, då man kommer ha mer än 100 personer på plats från midsommar fram till årsskiftet.

 

 

Transport och montering av vindkraftverk pågår under 2019

15 fartyg med vindkraftskomponenter kommer anlända till hamnen i Gävle och därifrån transporteras vidare med 785 lastbilstransporter till vindparkerna. Transportvägen går längs väg 303 via Ockelbo och Åmot, innan man svänger av mot Stugubacken i Katrineberg. Transporterna kommer ske nattetid, då man har en slot-tid mellan 01.00 och 02.00 vid järnvägspassagen i Hamrånge, när ett företag kommer vara på plats för att lyfta elledningen över järnvägen för att ekipagen ska kunna passera.

Utöver komponenttransporterna tillkommer 125 lastbilar med krandelar för de 5 stora och 11 mindre kranar som kommer användas vid turbininstallationerna. De omfattande transporterna, som kommer pågå mellan vecka 26 och vecka 44, fångade publikens intresse, och verkade snarare fascinera än oroa. Vindparkerna planeras tas i drift runt årsskiftet 2019/2020.

 

”Vindkraften är viktig för Ockelbo och vårt lokala näringsliv. Mark- och entreprenadbolag samt hotell och restaurang har gynnats.” –  Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo

 

Vestas serviceorganisation passade också på att slå ett slag för behovet av vindkraftstekniker, då man avser rekrytera 12 personer för att sköta service och underhåll av de 85 vindkraftverken. Några mötesdeltagare var väl förberedda och överlämnade sitt CV på plats.

 

Efter mötet fick vi en pratstund med Magnus Brink, boende i Åmot. Han kom till mötet med en del frågor kring de kommande arbetena i parken:

 

”Jag hade hört mycket om att det kommer gå många transporter i samband med att vindkraftverken ska installeras, och hade en del frågor kring hur detta kommer fungera. Jag tycker jag fick klockrena svar på mina frågor under mötet – hur många, vilka veckor och tider på dygnet.”

 

”Jag tycker jag fick klockrena svar på mina frågor under mötet.” – Magnus Brink, boende Åmot