Logotype

Innovativt samarbete mellan OX2 och Cementa på Gotland

juni 2, 2022, 09:04
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ) och Cementa har tecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt skapa nya förutsättningar för att Sverige ska nå sitt klimatmål 2045. Samarbetet syftar till en etablering av en klimatpositiv cementfabrik i Slite tillsammans med en kraftigt ökad tillgång av förnybar energi.

Cementa planerar att etablera en klimatpositiv cementfabrik i Slite på Gotland år 2030. Anläggningen bygger på CCS-teknik, Carbon Capture Storage, för infångning och lagring av uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket motsvarar 3 procent av landets totala utsläpp.
Jämfört med idag kommer CCS-anläggningens elbehov närmast vara det femdubbla år 2030 och uppgå till 1,5 TWh årligen. Det förutsätter både en ökad tillgång till klimatneutral elenergi och en förstärkning av elnätsinfrastrukturen till och på Gotland.
OX2 har ett havsbaserat vindparksprojekt utanför Gotland östkust. Målet är att det ska vara färdigställt 2030 och producera 19,5 TWh årligen, men projektet är i tidigt skede och ingår inte ännu i OX2s utvecklingsportfölj. Cementa och OX2 ska nu samarbeta kring undersökningar, tillstånd, teknik och logistik för att realisera verksamheterna på Gotland.

– Det här är ett innovativt samarbete som stöttar respektive verksamheter, samtidigt som vi tillsammans driver utvecklingen för att nå Sveriges högt uppsatta klimatmål. Samarbetet kommer även tillföra regionen fler arbetstillfällen, infrastruktur och trygg energiförsörjning, säger Hillevi Priscar, landschef för OX2 Sverige.

– Med vårt samarbete visar vi hur industri och elproduktion tillsammans kan ta nya grepp och hitta okonventionella lösningar som påskyndar den gröna industriella omställningen. Det är avgörande för att Sverige skall lyckas nå de högt satta klimatmålen. En ökad tillgång till klimatneutral energi i nära anslutning till CCS-satsningen är en betydelsefull pusselbit och förutsätter också att elnätsuppgraderingen till och på Gotland accelereras nu, säger Karin Comstedt Webb, vvd HeidelbergCement Sverige.

Samarbetsavtalet bidrar till företagens strävan att driva den gröna omställningen framåt och ger möjlighet för samverkan och synergieffekter i de olika steg båda verksamheterna kommer ta i närtid och på sikt.