Logotype

OX2 fortsätter satsa på solkraft i Halland

oktober 5, 2022, 15:18
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har inlett tillståndsprocessen för ytterligare ett solkraftsprojekt utanför Halmstad i Hallands län. Projektet omfattar tre delområden och totalt cirka 150 hektar mark och beräknas fullt utbyggt att årligen producera cirka 110 GWh förnybar el, vilket motsvarar 22 000 villors årliga förbrukning av hushållsel.

Projektet är ett led i OX2:s utökade satsning på storskalig markbaserad solenergi och det tredje som planeras enbart i Halland. Nyttjanderättsavtal har tecknats med tre privata markägare och består av betesmark, åkermark inom vattenskyddsområde samt traditionell åkermark. Förutsatt att projektet utvecklas enligt plan kan anläggningen vara driftsatt 2025 och ge ett betydande tillskott av förnybar energi i södra Sverige.

– Inom ramen för påbörjade tillståndsprocessen kommer vi under höst och vinter genomföra samråd, samt genomföra undersökningar inför kommande miljökonsekvensbeskrivning. Den färdiga tillståndsansökan kommer att kunna lämnas in till länsstyrelsen under 2023, säger Elin Lund, ansvarig för OX2: s solkraftssatsning i Sverige.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Edvard Lind
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

 


Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com