Logotype

OX2 inleder samråd om storskalig energipark utanför Blekinges kust

november 8, 2022, 09:59
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har inlett samrådsfasen med att utveckla en storskalig energipark, sydöst om Blekinge, som omfattar vindparken Neptunus som kommer att producera elektricitet och vätgas. med en maximal installerad effekt om 4,5 GW. Projektet är för närvarande inte en del av OX2s officiella utvecklingsportfölj.

Energiparken Neptunus som planeras cirka 50 kilometer söder om Blekinge i Sveriges ekonomiska zon kommer att omfatta 120 till 310 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 420 meter och med en rotordiameter på upp till 390 meter, liksom anläggningar för framställning av vätgas.

En fullständig utbyggnad av Neptunus energipark kan rymma upp till 4,5 GW. Produktionen motsvarar drygt 10 procent av Sveriges elanvändning och kan användas till både el och vätgasproduktion.

–Med sitt strategiska läge i sydöstra Östersjön ger Neptunus ett väsentligt tillskott förnybar energi i en del av Sverige som behöver det mest. Det skulle också innebära möjligheter att upprätthålla svensk konkurrens­kraft genom att stötta den tunga industrins med tillgång på vätgas i deras omställning från fossila bränslen. Vi hoppas också att vätgasproduktionen ska kunna bidra till att syresätta Östersjön, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vind, OX2.

OX2 kommer att ansöka om tillstånd från den svenska regeringen för att bygga och driva energiparken Neptunus, vilket omfattar en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökningar. Projektet kommer nu att inleda en samrådsfas där myndigheter och allmänhet informeras och ges tillfälle att lämna synpunkter.

Vätgas har en viktig roll som framtidens energibärare då den tunga industrin och tunga transporterna behöver en lösning för att minska sina utsläpp och vätgas kan lagra, transportera och tillhandahålla energi, liksom omvandlas till andra e-bränslen. Den planerade elproduktionen skulle möjliggöra vätgasproduktion om upp till cirka 500 000 ton årligen.

OX2 kommer att undersöka ifall syrgasen, som är en biprodukt från vätgasframställning, kan användas till att syresätta Östersjöns botten i projektområdet.