Logotype

OX2 och SCA samarbetar om projektering av ny vindkraft

maj 7, 2019, 10:46
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och SCA, som äger 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige, har tecknat samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft. Målet är att inom en femårsperiod realisera ca 1 000 MW ny vindkraft med en årlig produktionskapacitet på ca 2,3 TWh. Initialt har OX2 och SCA identifierat en handfull lämpliga områden för vindkraft i Norrland. OX2 och SCA har påbörjat utvecklingen av dessa projekt och ytterligare områden kan bli aktuella.

Hillevi Priscar, Country Manager Sweden

"Vi har höga krav och utvecklar endast de projekt som har de bästa förutsättningarna utifrån låg produktionskostnad och stabil avkastning samt högt ställda hållbarhets­mål. Trots de höga kraven bedömer vi att vi har stora möjligheter att uppnå vårt gemensamma mål om att realisera 1 000 MW inom fem år”, säger Hillevi Priscar, ansvarig för projektutveckling på OX2.

SCA och OX2 är bolag som har varit framgångsrika var för sig när det gäller utbyggnaden av vindkraft i Sverige. SCA arrenderar ut skogsmark för vindkraftsproduktion och 2018 fanns det 324 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en total årlig produktionskapacitet på 2,6 TWh. Just nu pågår utbyggnad av vindkraft på SCAs mark för produktion av ytterligare 4 TWh per år. OX2 har hitintills bidragit med att bygga ut 2,4 TWh och bygger för närvarande i Sverige ytterligare vindkraftparker med en beräknad kapacitet på 2,2 TWh per år.

"OX2 är har stor erfarenhet att driva projekt från utveckling till producerande vindpark", säger Milan Kolar, vindkraftsansvarig på SCA. I SCAs ambition att växa inom förnybar energi är därför OX2 en bra partner. Det är en styrka att arbeta med en så kompetent partner som SCA som har stor erfarenhet och god lokal förankring.

OX2 och SCA samarbetar om projektering av ny vindkraft.