Logotype

OX2 och Varberg Energi inleder samarbete

april 11, 2022, 14:04
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och Varberg Energi har tecknat ett samarbetsavtal för kunskapsdelning och utveckling av flexibilitetstjänster för elnätet. Samarbetet gäller flexibilitet utifrån såväl vindkraft som solenergi och energilagring och är inte kopplat till något specifikt vindkraftsprojekt.

OX2 utvecklar, bygger och säljer storskalig land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. Företaget har realiserat över 2,4 GW vindkraft på olika platser i Sverige och är därmed en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa. Varberg Energi, som bland annat har byggt egen vind- och solkraft med framgång historiskt, erbjuder nu även sina elhandelskunder och elproducenter möjligheten att sälja flexibilitetstjänster till Svenska Kraftnät. Samarbetet syftar till kunskapsdelning och fortsatt utveckling av flexibilitets- och stödtjänster som bidrar till mer förnybar energi i systemen samtidigt som energisystemet blir hållbart och robust.
– Vi ser mycket fram emot att samarbeta med Varberg Energi som ligger i framkant inom elmarknadens utvecklingsområden. Nu ska vi tillsammans fortsätta utveckla dagens och morgondagens flexibla teknik för samhället, hushållen, industrin och Sveriges bästa, säger Hillevi Priscar, landschef, OX2 Sverige.
Varberg Energi var tidiga med att satsa på vindkraft när det kommunala energibolaget redan 1991 uppförde sju vindkraftverk i Bäckagård, söder om Varberg. Sedan dess har bolaget fortsatt utvecklat samarbeten för att driva utvecklingen av vindkraftsbranschen i en hållbar riktning. Bolaget ska lansera flexibilitetstjänster och reser nästa år världens största vindkraftverk i träkonstruktion.
– Vindkraften är central i vår elproduktion. Med tanke på att vi är ett förhållandevis litet energibolag fokuserar vi inte på att producera stora volymer, istället vill vi driva på teknikutveckling och visa branschen att energisystemet är i ständig förvandling mot nya tekniker och nya sätt att kapitalisera på morgondagens behov av energi och effekt. Det här samarbetsavtalet ligger helt i linje med våra ambitioner, säger Björn Sjöström, VD på Varberg Energi AB.
Med samarbetsavtalet kommer både OX2 och Varberg Energi att fortsätta utvecklas tillsammans för ett mer robust energisystem.