Logotype

OX2 säljer 32 MW vindpark i Uppvidinge kommun utanför Växjö

februari 28, 2022, 12:43
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 tecknade idag/har tecknat avtal om att sälja vindparken Marhult utanför Växjö till Octopus Renewables. Vindparken kommer att ha en installerad effekt om 32 MW.

Byggnationen av vindparken som består av sju vindkraftverk påbörjas under våren 2022 och beräknas vara färdigställd i slutet av 2023. OX2 har utvecklat projektet sedan 2019. Köparen Octopus Renewables har tidigare köpt två andra vindkraftparker av OX2, bland annat parken Ljungbyholm utanför Kalmar.

Det är mycket glädjande att vi nu realiserar vindparken. Marhult kommer att producera cirka 90 GWh per år och bli ett bra tillskott i elområde 4. Det är också extra roligt att få sälja till en återkommande kund, säger Paul Stormoen, vd, OX2.
Vi är otroligt glada åt det här förvärvet, som kommer att ha en viktig roll i att öka produktionen av förnybart i Sverige, en marknad där vi nu fortsätter att öka våra innehav. OX2 har varit en fantastisk partner och vi ser fram emot att jobba tillsammans med dem för att få den här vindparken operativ och på det sättet bidra till att Sverige når sina klimatmål, säger Peter Dias, ansvarig investeringar, Octopus Renewables.

När vindparken tas i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen, optimering och övervakning, under ett 15-årigt avtal.

Fakta:

Total installerad effekt, 31,5 MW och elproduktionen beräknas till ungefär 90 GWh per år, motsvarande el till cirka 18 000 hushåll (snittförbrukning på 5000 kWh per år och hushåll)
Turbiner: 7 x V150, 4,5 MW, 185 meter totalhöjd
Huvudentreprenörer: Vestas (leverantör av vindkraftverken), Kanonaden Entreprenad (byggnation av vägar, fundament och internt elnät i vindparken), E.ON (nätanslutning).

För ytterligare information:

Edvard Lind, OX2 Kommunikation, tel. +46 727 271 117 press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: www.ox2.com