Logotype

OX2 tecknar avsiktsförklaringar för storskalig odling av tång vid vindpark utanför Hallands kust

september 30, 2022, 08:18
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat avsiktsförklaringar med företagen Kobb och Nordic Seafarm för att utreda möjligheter till storskalig odling av tång vid den planerade havsbaserade vindparken Galatea-Galene inom svensk ekonomisk zon utanför Falkenbergs och Varbergs kust.

Vindparken som heter Galatea-Galene är uppdelad på två områden. Galatea ligger cirka 25 km utanför Falkenberg och Galene cirka 25 km utanför Varberg. Den nu planerade adderade tångodlingen tar upp koldioxid från övergödning som kväve och fosfor ur havet och cirkuleras tillbaka till land som livsmedel.

Vindparken omfattar sammanlagt upp till 101 vindkraftverk, med en maximal höjd om 340 meter. Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 6-7 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 1,2 miljoner hushåll, eller vart fjärde hushåll i Sverige, (5 000 KWh/hushåll).

– Förutom att tillföra en stor mängd ny svensk förnybar el till södra Sverige så adderas nu möjligheter till synergieffekter för regionen, fiskerinäring och havsbruk. Vi ska nu tillsammans utreda potentialen för storskaligt, hållbart och kommersiellt lönsamt havsbruk, genomfört kommer det att skapa nya arbetstillfällen för regionen, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.

– Vi ser stora möjligheter att i samarbete med såväl fiskerinäringen samt vindkraftsbranschen att såväl bibehålla samt skapa nya arbetstillfällen när vi utreder möjligheterna att skapa en ny näring i Sverige i form av storskaligt havsbruk. Att utveckla den nationella livsmedelsförsörjningen samtidigt som odlingarna bidrar till att stoppa klimatförändringarnas negativa effekter är fler positiva aspekter. Detta säger Benjamin Ajo och Simon Johansson, styrelseordförande i Kobb respektive VD i Nordic SeaFarm, i ett gemensamt uttalande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Edvard Lind
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com


Om OX2 AB (publ)OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com