Logotype

OX2 tecknar avtal med Hyundai för vätgasfordon

oktober 28, 2022, 09:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon.

OX2 och Hyundai ska undersöka förutsättningarna, baserat på OX2s plan, för den första vätgasstationen i anslutning till den föreslagna etableringen av EnergiParken i Möckelö. Vätgasstationen planeras vara på 3 MW elektrolysör och är därmed en fullskalig station för både personbilar och tung trafik. Det är Hyundai Finlands första pilotprojekt i området.

– Det är enormt kul att ingå detta samarbete med Hyundai som är en av de fordonstillverkare som kommit absolut längst inom vätgasutveckling. Åland är som gjort för ett pilotområde och vår planerade vätgasstation i EnergiParken blir grunden. Stationen är både geografiskt välplacerad, samt att vi hoppas kunna erbjuda lägre kostnad för framdrift än de motsvarande priserna på bensin och diesel idag, säger Anders Wiklund, Country Manager OX2 Åland.

Vätgasstationen planeras att färdigställas under 2024 i anslutning till den av OX2 planerade storskaliga solkraftsparken. En förutsättning för färdigställande är att alla nödvändiga tillstånd erhålles samt att finansiella beslut fattas.

– Vätgas är redan ett gångbart alternativ på de europeiska vägarna, även för tung trafik. Hyundai har personbilen Nexo Fuel Cell SUV tillgänglig. Hyundai har även vätgasdrivna lastbilar samt en buss i sortimentet. Vi vill vara delaktiga i att göra det vi kan för att erbjuda våra kunder avancerad teknologi, säger Hyundai Motor Finlands Managing director, Esa Kurikka.

Hyundai planerar erbjuda olika finansiella upplägg och testmöjligheter till lokala företag för att stimulera dem att testa vätgasfordon med begränsad finansiell exponering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com


Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com