Logotype

Ytterligare två solparksprojekt för OX2

maj 6, 2022, 11:08
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har inlett tillståndsarbete för ytterligare två solparker. Denna gång i närheten av Halmstad. Projekten omfattar totalt drygt 50 MW solcellseffekt, motsvarande en årlig produktion om cirka 50 GWh eller 10 000 villors årliga behov av hushållsel. 


Projekten i Halland är ytterligare pusselbitar i OX2:s strategiska satsning på solenergi i Sverige som inleddes under 2021. Projekten förväntas vara driftsatta år 2024 och färdigställda ge ett betydande tillskott av förnybar energi i SE 4.

– Vi ser fram emot att inom kort, som en del av miljötillståndsprocesserna för dessa projekt, inleda samråd med myndigheter, organisationer och närboende. Potentialen för solkraft i Halland är god och bidrar till att skapa den energi som regionen behöver, säger Magnus Fast, Projektutvecklare på OX2 som varit huvudansvarig för utvecklingen av Halmstadprojekten.

Med projekten har OX2 under de senaste sex månaderna adderat cirka 600 MW svenska solparksprojekt till bolagets portfölj.