Logotype

Landbaserad vindkraft

Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Ockelbo & Bollnäs, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Ockelbo & Bollnäs
Driftstart
2020
Produktion
1,1 TWh

Om projekt­et

Projekt­ Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Projekt­et omfattar totalt 85 vindkraftverk, varav 58 st i Åmot-Lingbo och 27 st i Tönsen. Den förväntade årsproduktionen är drygt 1,1 TWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 230 000 hushåll och en minskning av koldioxidutsläppen med 90 000 ton per år när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer eller möjliggör elektrifiering av transportsektorn och industrin.

Under driftsfasen sköter OX2 TCM den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken, vilket bland annat innebär att bolaget är ägarens representant gentemot serviceentreprenörer, lokala intressenter, markägare, försäkringsbolag etc.

Vid störning eller incidenter kontakta driftcentralen

+46 8 559 310 07
monitoring@ox2.com

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Ockelbo & Bollnäs
Antal turbiner
85 V136 4.3 MW
Höjd
180 m
Driftstart
2020
Produktion
1,1 TWh
Ägare
CGNEE, Federated Hermes Infrastructure
Leverantör
Vestas

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till ett antal lokala mottagarorganisationer som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt­ eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Bygdepengen beräknas bli mellan 400 000-650 000 kronor per år för Åmot-Lingo vindpark och 250 000-350 000 kronor per år för Tönsen vindpark.

Bygdepengsmottagare:

  • Hanebo Framtid
  • Tönsen Byalag
  • Ockelbo kommun, Lingbo och Åmot Vindkraftfond
  • Hanebo-Segersta Fiskevårdsområdesförening
  • Bollnäs Skoterklubb
  • Lötens Bygdegårdsförening
  • Katrinebergs Bygdeförening
  • Gopens vänner
  • Ockelbo kommun, Mo Tomtnäs Vindkraftfond

Se filmen om lokal dialog och miljöhänsyn.

Galleri

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
monitoring@ox2.com

Projekt­kontakter för Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Kommersiell förvaltning
Hannes Bäckbro

+46 76 104 09 90
hannes.backbro@​ox2.com