Logotype

Brahehus vindpark och Gränna-bygdens Bygdepeng

Drygt 700 000 kr har bygdepengen från Brahehus vindpark delat ut hittills (2021). Pengarna har främst gått till att främja aktiviteter för barn och unga i Grännabygden, något som ledamot i föreningen, Claes Stråth är väldigt glad över.

Barn- och ungdoms-verksamhet

– Vi är mycket tacksamma för bygdepengen. I och med denna peng kan vår scoutkår, frikyrkor och idrottsföreningar utveckla sin verksamhet. Svenska Kyrkan har nyligen kunnat investera i ny ljud- och bildutrustning och vår MTB-arena har fått ny belysning. Barn och unga är framtiden, därför ser vi ett stort värde i att lägga pengarna där de gör nytta för den här gruppen, säger Claes.

Bygdepengen ska enligt föreningens avtal med ägarna av vindkraftverken användas för utveckling av verksamheter för barn och ungdom i Grännabygden.

Föreningen Grännabygdens Bygdepeng

Föreningen Grännabygdens Bygdepeng bildades 2009 av fem föreningar i Grännabygden och har en viktig uppgift. Nämligen att fördela den årliga bygdepengen från de nio vindkraftverk vid Brahehus som ägs av OX2 och Partillebo AB. Tillsammans har föreningen valt att fokusera på den viktiga barn och ungdomsverksamhet som finns eller vill etablera sig i bygden.

– Jag ser gärna att vi får in ansökningar för nya aktiviteter, särskilt sådana som engagerar våra yngre som inte redan deltar i någon föreningsverksamhet, säger Claes, som verkligen vill belysa vikten av att Gränna blir en trygg plattform för de som växer upp här eller här omkring.

Ansök om bygdepeng

– Den som bedriver eller vill starta en verksamhet i Grännabygden, till exempel ett projekt eller en gemensamhetsanläggning som gynnar utveckling av verksamheter för barn och ungdom, kan ansöka om bygdepeng, säger Claes och välkomnar alla med bra idéer att söka.

Av ansökan ska framgå på vilket sätt verksamheten uppfyller villkoren för att få bygdepeng. Kostnad och tänkt finansiering ska redovisas.

Skriftlig ansökan skickas till strath@telia.com eller till:

Föreningen Grännabygdens Bygdepeng
c/o Stråth
Bergsgatan 68
563 32 Gränna

Cleas hälsar att du som önskar ansöka om bygdepeng kan hålla utkik efter information Föreningen Grännabygdens Bygdepengs facebooksida och andra Grännasidor.


Till Grännabygdens Bygdepengs facebooksida