Logotype

Solenergi

Brunskog-Stjärnarp PV

Halmstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Område
Halmstad kommun
Driftstart
2026
Produktion
110 GWh
Kapacitet
100 MW

Om projekt­et

OX2 utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark i området kring Brunskog och Stjärnarp i Halmstads kommun, Hallands län. Den planerade anläggningen kommer fullt utbyggd ha en effekt som cirka 100 MW. Solparken kommer varje år producera cirka 110 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring 20 000 hushåll. Den färdiga solparken kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen. OX2 avser ansöka om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för den planerade solparken, som förväntas vara driftklart under 2026.

Vad händer nu i projekt­et?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området. Under april 2023 påbörjades tillståndsprocessen genom samråd med länsstyrelsen och kommunen. Under våren och sommaren kommer avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken genomföras med övriga myndigheter, organisationer, enskilt berörda samt allmänheten.

Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Sweco bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Välkomna på samråd

OX2 bjuder in de enskilt berörda samt allmänheten på samråd i Tönnersjö bygdegård, Eldsberga den 13 juni kl. 17-20. Samrådet kommer genomföras som en utställning/öppet hus, och det betyder att du kommer när det passar dig. Besökarna får ta del av information om projekt­et, prata med representanter för OX2 och Sweco, ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådsunderlaget finns att läsa eller ladda ner under fliken Dokument längre ner på sidan.

Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på projekt­et som en del av samrådet. Synpunkterna är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete med att planera, utveckla och genomföra projekt­et. Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse som är en del av kommande tillståndsansökan.

Lämna synpunkter

Samrådssynpunkter skickas till e-post: josefina.almen@sweco.se, alternativt per post till: Sweco, att: Josefina Almén, Box 286, 201 22 Malmö. Du når oss också på telefon: 072-1774028

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 27 juni 2023. Vänligen märk e-post respektive post med ”Samråd Brunskog-Stjärnarp solpark”.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Område
Halmstad kommun
Driftstart
2026
Produktion
110 GWh
Kapacitet
100 MW

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Brunskog-Stjärnarp PV

Projekt­ledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com