Degerforsheden

Skellefteå, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Skellefteå

Om projektet

I december 2021 lämnade OX2 in en tillståndsansökan för att bygga en vindpark vid Degerforsheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Den närmaste tätorten är Byske som ligger cirka 15 kilometer sydöst om projektområdet. Skellefteå ligger cirka 40 kilometer söderut från projektområdet.

Ansökan gäller nio vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter. Under samrådet och utredningsfasen benämndes projektet Källbomark, men har under processen bytt namn till Degerforsheden. Hädanefter är projektets namn Degerforsheden vindpark.

I oktober 2022 lämnade OX2 in kompletterande uppgifter till tillståndsansökan efter begäran från Länsstyrelsen. Ärendet handläggs nu hos Miljöprövningsdelegationen och kommer inom kort att kungöras. Då kan man lämna in synpunkter på projektet.

Förändringar av projektområdet

Som en anpassning till de synpunkter som lämnats in tidigare och de värden som finns i området har projektområdet delvis omformats och minskat i storlek, se underlag samt Samrådsinbjudan 2020 och PM med kompletterande information 2020 under dokument.  Där hittar du också den samrådshandling som låg till grund för samrådet under 2019.

Samråd

Den 5 november 2020 hölls två samrådsmöten i Källbomark byagård. Nedan hittar du presentationer och anteckningar från de båda mötena.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Skellefteå
Höjd
max 290m
Kraftverk
9

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Degerforsheden

Projektledare
Märit Izzo

+46738059354
marit.izzo@​ox2.com