Logotype

Landbaserad vindkraft

Galmsjömyran

Sandviken, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Sandviken
Område
Sweden

Om projekt­et

OX2 AB och Njordr AB har ingått samarbetsavtal i syfte att tillsammans driva vindkraftsprojekt­et Galmsjömyran i Sandvikens kommun genom ett gemensamägt bolag. Fördelningen av ägarandelarna i bolaget är 51% till OX2 AB och 49% till Njordr AB.

Samarbetet kombinerar parternas kompetenser och tidigare erfarenheter. Projekt­et kommer fokusera på att skapa mer nytta för såväl närboende, Sandvikens kommun samt lokalsamhället. Vidare kommer specifika insatser för biologisk mångfald att utredas och genomföras. Storleken på projekt­et har också minskats ned från 21 till 17 verk och skyddszonen för häckande fåglar har utökats. 
 
Vindkraftsanläggningen beräknas kunna driftsättas 2028 och uppskattas årligen producera minst 360 GWh fossilfri el, vilket motsvarar nästan 40 procent av elförbrukningen i Sandvikens kommun.

Läs mer om projekt­et här 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Sandviken
Område
Sweden

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Galmsjömyran

Tilllstånd och kommunikation
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com