Logotype
Metsälamminkangas vindpark, Finland

Landbaserad vindkraft

Gävle Södra

Gävle, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Gävle
Produktion
1 TWh

Om projekt­et

OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med upp till 39 stycken vindkraftverk med en maximal höjd om 290 meter i Gävle kommun. Området ligger cirka 10 kilometer söder om Gävle väster om E4:an. Tidiga beräkningar visar på en möjlig årlig produktion om cirka 1 TWh/år vilket motsvarar hushållsel till omkring 200 000 hem per år.

Digitala informationsträffar genomfördes 25/1 samt 27/1 2022 Frågor och svar från de mötena finns under fliken dokument längre ner på sidan.

Projekt­et är ännu inte inne i ett formellt samråd. Syftet med informationsträffarna var att etablera tidig kontakt med närboende och lokala föreningar, ta del av synpunkter och lokalkännedom samt informera om vindkraft och tillståndsprocessen i ett tidigt skede innan samråd.

Har ni några synpunkter eller frågor kontakta oss gärna via
gavle-sodra@ox2.com.

 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Gävle
Antal turbiner
Max 39
Höjd
Max 290m
Produktion
1 TWh

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
gavle-sodra@ox2.com

Projekt­kontakter för Gävle Södra

Projekt­ledare
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com