Logotype

Landbaserad vindkraft

Hedbodberget

Rättvik, Sverige

Fas
Driftsfas
Plats
Rättvik
Driftstart
2009/2010
Produktion
83 GWh

Om projektet

Hedbodberget ligger i Rättviks kommun i Dalarna ca 3,5 mil nordost om Rättvik. Landskapet utgörs av vågig bergkullterräng. Berget ingår i ett större område benämnt Oreskogen, som består av milsvida barrskogar med sjöar och myrmarker. Berget har en högsta punkt om cirka 490 meter över havet och markområdet där anläggningen placerats ägs av Sveaskog. Närområdet är glesbebyggt. Närmaste hus ligger knappt 1 km nordost om anläggningen och närmaste by är Dalfors cirka 2 km nordost om berget.

Vid driftstörningar eller incidenter vid verk 1, 2, 6, 7, 8 och 9 kontakta: Connected Wind Services

Vid driftstörningar eller incidenter vid verk 3, 12 eller 14 kontakta: Dala Vind

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Driftsfas
Plats
Rättvik
Antal turbiner
6 (av 15)
Höjd
125/150 m
Driftstart
2009/2010
Produktion
83 GWh
Ägare
Botkyrkabyggen, Solivind El Ekonomisk Förening, Telge Energi Vind ekonomisk förening
Leverantör
Vestas

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Hedbodberget

Kommersiell förvaltning
Adam Bills

+46 73 098 27 23
adam.bills@​ox2.com