Logotype

Intervju med Ingela Björklund från Gustav Adolfs Bygdegård

I närheten av vindparken Hornamossen ligger den idylliska byn Gustav Adolf där historien präglat såväl landskapet som gemenskapen. I centrum står Gustav Adolfs Bygdegård som en symbol för samhörighet och kreativitet. Genom årens lopp har bygdegården genomgått förändringar och utvecklats med hjälp av ideellt arbete och engagemang. Ingela Björklund, en nyckelperson i föreningen, delar med sig av bygdegårdens historia, dess roll som mottagare av bygdepeng från Hornamossens vindpark, och de spännande planerna för framtiden. Ta en närmare titt på hur Gustav Adolfs Bygdegård fortsätter att vara en pulsåder i det lokala samhället och bjuder in till gemenskap och glädje genom olika evenemang och aktiviteter.

Hej Ingela! Berätta lite om bygdepengen från OX2 till Hornamossens vindpark och hur Gustav Adolfs Bygdegård har nytta av den?
Hej! Ja, bygdepengen var ju verkligen en överraskning och ett tillskott i föreningen som används till olika investeringar och projekt­ för att förbättra bygdegården och våra aktiviteter.

Berätta lite om bygdegårdens historia.
Den ursprungliga bygdegården skapades 1948 och tjänade sitt syfte i 50 år. År 1998 ersattes den av den byggnad vi har idag. Vid den tiden byggdes den med ideellt arbete, sponsorer och timmer som skänktes av skogsägare efter stormar i området. Många privatpersoner köpte också andelar i bygdegården, och vi har fortfarande 76 av dessa ursprungliga andelsägare kvar.

Vilka aktiviteter och evenemang erbjuder Gustav Adolfs Bygdegård idag?
Vi har ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar och ordnar regelbundet evenemang som har lockat en stor publik och bidrar till gemenskapen. Både 2019 och 2022 hade vi Familjefest för att hedra två bortgångna medlemmar där det i samband med deras begravningar hade skänkts pengar till bygdegårdsföreningen och för att göra något för barnen. Det var barnunderhållning, clowner och trollkonstnärer, ponnyridning hoppborgar, sockervadd och popcorn, ansiktsmålning och höbalsåkning mm. 

Våra besökare kommer till största delen från Habo kommun men även från grannkommunerna. Det finns flera aktiviteter som återkommer varje år, som Julgransplundring, Fettisdag med någon som berättar/kåserar eller dylikt, Nationaldagsfirande, Gustav Adolfsdagen med lokalt innehåll, bilder eller berättelser om bygden samt Julmarknad.

Vilka planer har ni för 2024?
För 2024 har vi planerat en rad evenemang, inklusive en Evert Taube-kväll, modevisning, grön matlagning och en kväll med en av våra lokala racerförare. Vi försöker alltid erbjuda varierande och spännande aktiviteter för våra medlemmar och besökare.

Hur har bygdepengen bidragit till bygdegårdens verksamhet?
Vi har fått bygdepeng två gånger. Första gången använde vi pengarna för att köpa en ny diskmaskin, och det senaste året använde vi en del av medlen för att subventionera vårt 100-årsfirande, som inkluderade både 75- och 25-årsjubileum.

Slutligen, hur kan personer bli medlemmar i föreningen och engagera sig i Gustav Adolfs Bygdegård?
Om någon är intresserad av att bli medlem i föreningen kan de ta kontakt med någon i styrelsen. Vi uppmuntrar också folk att hålla utkik efter inlägg på våra sociala medieplattformar, där vi kommer att informera om möjligheter att bli medlemmar och delta i våra aktiviteter. Tyvärr är det ibland utmanande att engagera yngre och medelålders, men vi är öppna för alla och hoppas på att få fler att delta och bidra till vårt gemensamma mål.

Gustav Adofs Bygdegård  kontakt och information

Maila: ingelabj01@gmail.com

Gustav Adolfs Bygdegård hemsida