Skedala PV

Halmstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2024
Produktion
25 GWh
Kapacitet
25 MW

Om projektet

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solenergianläggning söder om Skedala i Halmstads kommun. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 25 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 5 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen.

Vad händer nu i projektet?

Flertalet undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projektområdet har genomförts under året. Därutöver har tillståndsprocessen för projektet initierats och ett undersökningssamråd med bl.a. Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstads kommun, samt enskilt berörda kring verksamhetsområdet har genomförts. För närvarande håller en miljökonsekvensbeskrivning på att tas fram, vilken kommer ingå i den tillståndsansökan om OX2 avser lämna in till Länsstyrelsen för prövning under vintern 2022/23. SWECO bistår OX2 i tillståndsarbetet.

Välkommen till informationsmöte

Efter önskemål om ytterligare information kring projektet bjuder OX2 in till ett informationsmöte i Skedala Bygdegård den 30 november kl. 18:00. Om ni vill delta på mötet så önskar vi att ni anmäler er senast den 27 november. Anmälan sker via e-mail till skedalaPV@OX2.com, alternativt på telefon 073-823 48 64.

För ytterligare information se inbjudan som finns att läsa och ladda hem under fliken dokument nedan. Mer information om projektet finns även i samrådsunderlaget som tog fram i samband med genomfört undersökningssamråd.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Driftstart
2024
Produktion
25 GWh
Kapacitet
25 MW

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
skedalaPV@ox2.com

Projektkontakter för Skedala PV

Projektledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com