Logotype

Landbaserad vindkraft

Smygheden

Skellefteå, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Skellefteå

Om projekt­et

OX2 planerar att söka tillstånd för att bygga en vindpark vid Smygheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Den närmaste tätorten är Jörn som ligger cirka 9 km sydväst om projekt­området. Skellefteå ligger cirka 47 km från utredningsområdet i öster.

Sedan samrådet 2019 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga vindkraft vid Smygheden. Utredningar som gjorts är bl.a. gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska utredningar. Slutsatserna från utredningarna har gjort att sedan samrådet 2019 har turbinerna minskat från tio till nio.

Vad händer just nu?

Då kompletterande utredningar och informationsinhämtning genomförts sedan samrådet 2019, har uppdateringar om projekt­et skickats ut till särskilt berörda under 2021 och 2022. OX2 planerar att färdigställa ansökan om tillstånd för den planerade vindparken till hösten 2022.

Samråd

De synpunkter som inkommit under samrådet kommer redovisas i samrådsredogörelsen och där finns även OX2:s svar och vidare hantering av projekt­et. Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tags fram just nu och båda dokumenten kommer finnas tillgängliga för nedladdning under projekt­dokument när det är inlämnat.
Nedladdningsbara samrådshandlingar finns längre ned på sidan under fliken dokument. 

Vill du bidra med information eller synpunkter?

Så länge arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivning och ansökan pågår så är det möjligt att inkomma med information eller synpunkter på projekt­et. Om ni har någon information eller synpunkter som ni anser att vi bör ta del av kan ni skicka det till Kristina Jämting

OX2 AB
Att: Kristina Jämting
Regementsgatan 23
831 41 Östersund

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Skellefteå
Antal turbiner
max 9
Höjd
max 290 m

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Smygheden

Projekt­ledare
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com