Logotype

Solenergi

Vittskövle PV

Kristianstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Kristianstad
Område
Kristianstad
Produktion
100 GWh

Om projektet

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solpark i Vittskövle vid Furuboda i Kristianstads kommun. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 100 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 20 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.

Vad händer just nu?

För närvarande pågår undersökningar av förhållandena inom utredningsområdet. Under 2023 har det bland annat genomförts markundersökningar samt inventeringar av natur och fåglar. Tillståndsprocessen för projekt­et har påbörjats och samråd planeras att genomföras under våren 2024.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Kristianstad
Område
Kristianstad
Produktion
100 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Vittskövle PV

Projektledare
Lovisa Håkansson

+46 73 085 84 68
lovisa.hakansson@​ox2.com