Logotype

Solenergi

Vittskövle PV

Kristianstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Område
Kristianstad
Produktion
100 GWh

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solpark i Vittskövle vid Furuboda i Kristianstads kommun. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 100 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 20 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den nödvändiga energiomställningen som vi står inför.

Vad händer just nu?

För närvarande pågår undersökningar av förhållandena inom utredningsområdet. Under våren och sommaren 2023 kommer det bland annat att genomföras markundersökningar samt inventeringar av natur och fåglar i området. Tillståndsprocessen för projekt­et kommer att påbörjas genom samråd under försommar och höst 2023.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Område
Kristianstad
Produktion
100 GWh

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Vittskövle PV

Projekt­ledare
Lovisa Håkansson

+46 73 085 84 68
lovisa.hakansson@​ox2.com