Högkjölen vindkraftsprojekt

Högkölen

Högkölens vindpark uppförs strax utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län.

Vindparken kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 65 MW och en förväntad årsproduktion om ca 244 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 48 800 svenska hushåll (5000 KWh/hushåll) och en CO2-besparing på upp till 195 200 ton varje år.

Arbetet på vindparken Högkölen har nu kommit halvvägs. 18 bergsförankrade fundament är gjutna, 1,3 mil väg är anlagd tillsammans med ett internt elnät. Allt för att kunna försörja de 18 vindkraftverk från Vestas om levereras i slutet av maj 2018. Turbinerna är av modellen V126 med 142 m tornhöjd.

Under vintern har anläggningsarbetet på Högkölen legat i träda men tas upp igen de kommande veckorna. Då kommer nödvändiga förberedelser av infrastrukturen att göras inför sommarens turbinresning. Under vintern har däremot Ellevio oförtrutet fortsatt sitt arbete med Högkölsmyrans transformatorstation samt den 145 kV högspänningsledning som förbinder vindparken med Laforsens transformatorstation. En milsten under veckan var då den prefabricerade transformatorstationen anlände till Högkölsmyran.

Vindkraftverken från Vestas har sedan en månad tillbaka börjat produceras i fabriker i Danmark och Spanien. Den första leveransen av huvudkomponenter, d v s torn, blad och turbinhus, beräknas komma till Gävle i början av maj för att sedan transporteras ut till sajten i mitten av maj.

Karta: © Lantmäteriet Dnr: R50075973_150002

Kommun:
Ljusdal
Antal vindkraftverk:
18 Vestas V126
Max totalhöjd (m):
205
Effekt per verk/hela parken (MW):
3,6/64,8
Förväntad årsproduktion (GWh):
244
Driftstart:
December 2018
Allmänt informationsmöte torsdagen den 3:e maj kl. 18:00 i Hembygdsgården i Färila

Välkommen för att veta mer om pågående byggnation samt vad som händer under resten av året och under kommande driftsfas.

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Teilen
× -