Hornamossen

Alla vindkraftverk på Hornamossen är resta och anslutna till elnätet. I och med det har projektets första kilowattimme förnybar el producerats.

Vindparken ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 km söder om den planerade anläggningens etableringsområde.

Vindparken omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen beräknas till omkring 120 GWh/år.

Under byggnation

Gjutning av fundament vid Hornamossen

Hornamossen

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Habo
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 175 m
Förväntad årsproduktion: 120 GWh
Driftstart: Q1 2021

Projektledare

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Tillståndsansvarig

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Vad sker härnäst?

Alla vindkraftverk är nu resta på Hornamossen och just nu pågår så kallad provdrift.
Under provdriften genomförs olika tester av vindkraftverken, vilket innebär att vindkraftverken stundvis kommer att stå still. När vindkraftverken justerats för optimal drift kommer projektet att lämnas över till ägaren -Green Investment Group. Den tekniska och kommersiella driften hanteras av OX2 TCM. I samband med att projektet överlämnas till driften kommer platsen inte längre vara en byggarbetsplats vilket innebär att avspärrningar kommer att plockas bort.

Projektledare

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Tillståndsansvarig

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Vad sker härnäst?

Alla vindkraftverk är nu resta på Hornamossen och just nu pågår så kallad provdrift.
Under provdriften genomförs olika tester av vindkraftverken, vilket innebär att vindkraftverken stundvis kommer att stå still. När vindkraftverken justerats för optimal drift kommer projektet att lämnas över till ägaren -Green Investment Group. Den tekniska och kommersiella driften hanteras av OX2 TCM. I samband med att projektet överlämnas till driften kommer platsen inte längre vara en byggarbetsplats vilket innebär att avspärrningar kommer att plockas bort.

Klagomålshantering

§

Bildgalleri