Hornamossen

Hornamossen vindpark ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 km söder om den planerade anläggningens etableringsområde. Närmaste större ort är Mullsjö som ligger ca 5 km söder om projektområdet.


Vindparken omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen beräknas till omkring 120 GWh/år. Projektet har ett lagakraftvunnet miljötillstånd, en godkänd layout och finansieringen är säkrad, varför projektet nu har gått in i byggnationsfas.


Under byggnation

Gjutning av fundament vid Hornamossen

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Habo
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 175 m
Förväntad årsproduktion: 120 GWh
Driftstart: Q4 2020

Projektledare

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Tillståndsansvarig

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under september har arbetet med turbinresning och installation påbörjats av SiemensGamesa. Själva resningen av ett vindkraftverk tar ca 3-4 dagar, men det är ett väderberoende arbete och man kan inte på förhand säga hur lång tid det kommer att ta att få alla tio turbiner på plats.

Projektledare

Rikard Carlström

+46 727 44 76 76 rikard.carlstrom@ox2.com

Tillståndsansvarig

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under september har arbetet med turbinresning och installation påbörjats av SiemensGamesa. Själva resningen av ett vindkraftverk tar ca 3-4 dagar, men det är ett väderberoende arbete och man kan inte på förhand säga hur lång tid det kommer att ta att få alla tio turbiner på plats.

Just nu: Transporter till projektområdet

Just nu levereras turbindelar till Hornamossens vindpark. Samtliga transporter kommer till projektområdet norrifrån via Tidaholm och enligt tillstånd från Trafikverket får de endast färdas kvälls- och nattetid. Vi förstår att detta kan medföra viss störning av ljus och ljud för boende längs vägen. Som mest rör sig om ca fem turbindelar per natt. Transporterna kommer att pågå till mitten av oktober, med avtagande intensitet.

Just nu: Tunga aktiviteter med hög säkerhetskultur

Just nu pågår många tunga aktiviteter på vår byggarbetsplats och vi arbetar med en hög säkerhetskultur. Därför ber vi alla icke-behöriga personer att hålla sig borta från projektområdet, av respekt till sin egen och de arbetandes säkerhet. För behörighet till att vistas inom området måste man ha varit i kontakt med platskontoret och genomgått SiemensGamesas säkerhetsintroduktion. Alla som rör sig inom området måste bära personlig skyddsutrustning i form av skyddshjälm, varselväst, skor med stålhätta och skyddsglasögon. Eventuella frågor hänvisas till Håkan Siwe som är biträdande platschef, tel +46 72 085 63 97.

Just nu: Transporter till projektområdet

Just nu levereras turbindelar till Hornamossens vindpark. Samtliga transporter kommer till projektområdet norrifrån via Tidaholm och enligt tillstånd från Trafikverket får de endast färdas kvälls- och nattetid. Vi förstår att detta kan medföra viss störning av ljus och ljud för boende längs vägen. Som mest rör sig om ca fem turbindelar per natt. Transporterna kommer att pågå till mitten av oktober, med avtagande intensitet.

Just nu: Tunga aktiviteter med hög säkerhetskultur

Just nu pågår många tunga aktiviteter på vår byggarbetsplats och vi arbetar med en hög säkerhetskultur. Därför ber vi alla icke-behöriga personer att hålla sig borta från projektområdet, av respekt till sin egen och de arbetandes säkerhet. För behörighet till att vistas inom området måste man ha varit i kontakt med platskontoret och genomgått SiemensGamesas säkerhetsintroduktion. Alla som rör sig inom området måste bära personlig skyddsutrustning i form av skyddshjälm, varselväst, skor med stålhätta och skyddsglasögon. Eventuella frågor hänvisas till Håkan Siwe som är biträdande platschef, tel +46 72 085 63 97.

Ny projektledare

I samband med att turbininstallationen börjar så kliver Rikard Carlström in som byggprojektledare från OX2, då Per Johansson som tidigare lett projektet går på föräldraledighet. Rikard har mångårig erfarenhet av projektledning av vindkraftsprojekt och har nyligen lämnat över två färdigbyggda vindkraftparker i Finland till ägaren IKEA.

Öppet hus

Den 3 oktober bjöd vi in markägare och vindparkens närmaste grannar till en visningstur i Hornamossen. Det bjöds på mat och fika utanför MSOK-stugan i Mullsjö och därifrån avgick en buss som tog deltagarna på en guidad tur genom vindparken. Bussen gjorde två stopp - det första vid ett färdigställt vindkraftverk där OX2-teamet presenterade projektet och det andra vid den stora lyftkranen för den möjligheten att se den på nära håll. Trots att vädret var mulet blev det en lyckad tur som uppskattades av både besökare och personal.

Tack till MSOK, Hotell Björkhaga och Gustavssons buss för fint samarbete!

Ny projektledare

I samband med att turbininstallationen börjar så kliver Rikard Carlström in som byggprojektledare från OX2, då Per Johansson som tidigare lett projektet går på föräldraledighet. Rikard har mångårig erfarenhet av projektledning av vindkraftsprojekt och har nyligen lämnat över två färdigbyggda vindkraftparker i Finland till ägaren IKEA.

Öppet hus

Den 3 oktober bjöd vi in markägare och vindparkens närmaste grannar till en visningstur i Hornamossen. Det bjöds på mat och fika utanför MSOK-stugan i Mullsjö och därifrån avgick en buss som tog deltagarna på en guidad tur genom vindparken. Bussen gjorde två stopp - det första vid ett färdigställt vindkraftverk där OX2-teamet presenterade projektet och det andra vid den stora lyftkranen för den möjligheten att se den på nära håll. Trots att vädret var mulet blev det en lyckad tur som uppskattades av både besökare och personal.

Tack till MSOK, Hotell Björkhaga och Gustavssons buss för fint samarbete!

Transporter av vindkraftverken

Hittills har transporterna till området kommit söderifrån via Bosebyleden (även kallad Gamla Tidaholmsvägen eller EPA-vägen). Transporterna av vindkraftverken kommer istället komma norrifrån till Hornamossen. Transporterna kommer ursprungligen från både Uddevalla hamn och från Danmark via Göteborg, men passerar norrut väster om Mullsjö för att sedan åka in till byggområdet norrifrån.

Transporter av vindkraftverken

Hittills har transporterna till området kommit söderifrån via Bosebyleden (även kallad Gamla Tidaholmsvägen eller EPA-vägen). Transporterna av vindkraftverken kommer istället komma norrifrån till Hornamossen. Transporterna kommer ursprungligen från både Uddevalla hamn och från Danmark via Göteborg, men passerar norrut väster om Mullsjö för att sedan åka in till byggområdet norrifrån.

Nattliga transporter

Varje enskild transport måste ha ett transporttillstånd av Trafikverket, och göras under överinseende av en vägtransportledare. De kommer färdas i konvojer med en förbil och en följebil. De tillstånd som Trafikverket utfärdar bestämmer när på dygnet som transporterna får göras och i nuläget ser det ut som att majoriteten av de tunga transporterna kommer att ske nattetid.

Vi hoppas att dessa transporter inte ska innebära några större störningar på trafiken. När vindkraftverken levereras kommer de fördelade på cirka 10 transporter per vindkraftverk. Även kranen kommer att ha många transporter men dessa kommer främst att märkas inne i projektområdet. Enligt tidplanen kommer leveranserna av turbindelar att hålla på fram till mitten av oktober och turbinmontaget till slutet av oktober.

Nattliga transporter

Varje enskild transport måste ha ett transporttillstånd av Trafikverket, och göras under överinseende av en vägtransportledare. De kommer färdas i konvojer med en förbil och en följebil. De tillstånd som Trafikverket utfärdar bestämmer när på dygnet som transporterna får göras och i nuläget ser det ut som att majoriteten av de tunga transporterna kommer att ske nattetid.

Vi hoppas att dessa transporter inte ska innebära några större störningar på trafiken. När vindkraftverken levereras kommer de fördelade på cirka 10 transporter per vindkraftverk. Även kranen kommer att ha många transporter men dessa kommer främst att märkas inne i projektområdet. Enligt tidplanen kommer leveranserna av turbindelar att hålla på fram till mitten av oktober och turbinmontaget till slutet av oktober.

Klagomålshantering

Klagomål gällande social och organisatorisk arbetsmiljö. Läs mer om klagomålshantering

Bildgalleri