Hornamossen

Hornamossen vindpark ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 km söder om den planerade anläggningens etableringsområde. Närmaste större ort är Mullsjö som ligger ca 5 km söder om projektområdet.


Vindkraftsanläggningen omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen från den planerade anläggningen beräknas till omkring 120 GWh/år. Projektet har ett lagakraftvunnet miljötillstånd, en godkänd layout och finansieringen är säkrad, varför projektet nu har gått in i byggnationsfas.


Under byggnation

Gjutning av fundament vid Hornamossen

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Habo
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 175 m
Förväntad årsproduktion: 120 GWh
Driftstart: Q4 2020

Projektledare

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Byggprojektledare

Per Johansson

+46 701805412 per.johansson@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under juni månad slutbesiktigades vägar och fundament i parken.

Vattenfall, som ska ansluta vindparken till elnätet, kommer att påbörja projektering av nätanslutningen, för att sedan sätta igång med arbetet ute i fält under början av hösten.

Resning av ett vindkraftverk tar ca 3-4 dagar, men är ett väderberoende arbete och man kan inte på förhand säga hur lång tid det kommer att ta.

Vi måste tyvärr meddela att vi tvingas ställa in informationsmötet den 12 maj i Gubbhulans skola. Detta med anledning av det rådande utbrottet av Covid -19.

I det informationsbrev som gick ut till berörda den 27 april fanns ett skrivfel. Det stod att Bosebyleden (även kallad Gamla Tidaholmsvägen eller EPA-vägen) skulle breddas. I själva verken är det endast in- och utfarten från/till denna väg som ska breddas för att klara transporterna av vindkraftverken. Detta är justerat i brevet som du hittar längre upp på sidan.

Projektledare

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Byggprojektledare

Per Johansson

+46 701805412 per.johansson@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under juni månad slutbesiktigades vägar och fundament i parken.

Vattenfall, som ska ansluta vindparken till elnätet, kommer att påbörja projektering av nätanslutningen, för att sedan sätta igång med arbetet ute i fält under början av hösten.

Resning av ett vindkraftverk tar ca 3-4 dagar, men är ett väderberoende arbete och man kan inte på förhand säga hur lång tid det kommer att ta.

Vi måste tyvärr meddela att vi tvingas ställa in informationsmötet den 12 maj i Gubbhulans skola. Detta med anledning av det rådande utbrottet av Covid -19.

I det informationsbrev som gick ut till berörda den 27 april fanns ett skrivfel. Det stod att Bosebyleden (även kallad Gamla Tidaholmsvägen eller EPA-vägen) skulle breddas. I själva verken är det endast in- och utfarten från/till denna väg som ska breddas för att klara transporterna av vindkraftverken. Detta är justerat i brevet som du hittar längre upp på sidan.

Transporterna av vindkraftverken till området är planerade att börja den 10 augusti.

Hittills har transporterna till området kommit söderifrån via Bosebyleden (även kallad Gamla Tidaholmsvägen eller EPA-vägen. Transporterna av vindkraftverken kommer istället komma norrifrån till Hornamossen. Transporterna kommer ursprungligen från både Uddevalla hamn och från Danmark via Malmö, men passerar norrut väster om Mullsjö för att sedan åka in till byggområdet norrifrån.

Varje enskild transport måste ha ett transporttillstånd av Trafikverket, och göras under överinseende av en vägtransportledare. De kommer färdas i konvojer med en förbil och en efterbil, Vi hoppas att dessa transporter inte ska innebära några större störningar på trafiken. När vindkraftverken levereras kommer de fördelade på cirka 10 transporter per vindkraftverk. Även kranen kommer att ha många transporter men dessa kommer främst att märkas inne i projektområdet.

När leveranser av turbindelar och lyftkranar anländer till byggarbetsplatsen kommer vi att erbjuda allmänheten möjlighet att se på från en utsiktsplats i närheten av eller inom projektområdet. Vi kommer att uppdatera hemsidan med mer information kring vilken plats och vilka tider som utsiktsplatsen hålls öppen när leveransschemat är bestämt.

Transporterna av vindkraftverken till området är planerade att börja den 10 augusti.

Hittills har transporterna till området kommit söderifrån via Bosebyleden (även kallad Gamla Tidaholmsvägen eller EPA-vägen. Transporterna av vindkraftverken kommer istället komma norrifrån till Hornamossen. Transporterna kommer ursprungligen från både Uddevalla hamn och från Danmark via Malmö, men passerar norrut väster om Mullsjö för att sedan åka in till byggområdet norrifrån.

Varje enskild transport måste ha ett transporttillstånd av Trafikverket, och göras under överinseende av en vägtransportledare. De kommer färdas i konvojer med en förbil och en efterbil, Vi hoppas att dessa transporter inte ska innebära några större störningar på trafiken. När vindkraftverken levereras kommer de fördelade på cirka 10 transporter per vindkraftverk. Även kranen kommer att ha många transporter men dessa kommer främst att märkas inne i projektområdet.

När leveranser av turbindelar och lyftkranar anländer till byggarbetsplatsen kommer vi att erbjuda allmänheten möjlighet att se på från en utsiktsplats i närheten av eller inom projektområdet. Vi kommer att uppdatera hemsidan med mer information kring vilken plats och vilka tider som utsiktsplatsen hålls öppen när leveransschemat är bestämt.

Bildgalleri