Hornamossen

Hornamossens vindpark ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län, ca 11 km norr om Mullsjö och 16 km norr om Habo. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 km söder om vindparken.

Vindparken omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen beräknas till omkring 120 GWh/år.

I drift

Hornamossen

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Habo
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 175 m
Förväntad årsproduktion: 120 GWh
Driftstart: 2021
Ägare: Green Investment Group
Turbinleverantör: Siemens-Gamesa

Förvaltningsansvarig

Adam Bills

+46 73 098 27 23 adam.bills@ox2.com

Vid störning eller incidenter

kontakta driftcentralen

+46 8 559 310 07 monitoring@ox2.com

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska.

När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Förvaltningsansvarig

Adam Bills

+46 73 098 27 23 adam.bills@ox2.com

Vid störning eller incidenter

kontakta driftcentralen

+46 8 559 310 07 monitoring@ox2.com

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska.

När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Bildgalleri