Hornamossen

Hornamossen vindpark ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 km söder om den planerade anläggningens etableringsområde. Närmaste större ort är Mullsjö som ligger ca 5 km söder om projektområdet.


Vindkraftsanläggningen omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen från den planerade anläggningen beräknas till omkring 120 GWh/år. Projektet har ett lagakraftvunnet miljötillstånd, en godkänd layout och finansieringen är säkrad, varför projektet nu har gått in i byggnationsfas.


Hornamossen

Hornamossen vindpark ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Området har en högsta punkt på ca 345 m ö h och fastigheterna som berörs ägs av privata fastighetsägare. Närmaste tätare bebyggelse finns i Furusjö ca 4 km söder om den planerade anläggningens etableringsområde. Närmaste större ort är Mullsjö som ligger ca 5 km söder om projektområdet.


Vindkraftsanläggningen omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen från den planerade anläggningen beräknas till omkring 120 GWh/år. Projektet har ett lagakraftvunnet miljötillstånd, en godkänd layout och finansieringen är säkrad, varför projektet nu har gått in i byggnationsfas.


Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Habo
Antal vindkraftverk: 10
Totalhöjd: 175 m
Förväntad årsproduktion: 120 GWh
Driftstart: Q4 2020

Projektledare

Jenny Sirland

+46 722 27 05 71 jenny.sirland@ox2.com

Byggprojektledare

Per Johansson

+46 701805412 per.johansson@ox2.com

Vad sker härnäst?

Under sommaren kommer avverkning inför byggnation av vägar och kranplatser att starta. Vattenfall, som ska ansluta vindparken till elnätet, kommer att påbörja projektering av nätanslutningen, för att sedan sätta igång med arbetet ute i fält under början av hösten. Under våren 2020 kommer fundamenten att gjutas och vindkraftverken kommer installeras i slutet av nästa sommar. Vindparken kommer tas i drift under fjärde kvartalet 2020.