Logotype

OX2 inleder samråd om solpark i Kristianstad kommun

maj 18, 2023, 07:50
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har inlett samrådsfasen om att utveckla solparken Vittskövle vid Furuboda i Kristianstad kommun. Projekt­et omfattar två delområden med en total yta om cirka 150 hektar och färdigbyggt kommer anläggningen att ha en installerad kapacitet om cirka 100 MW.

Den förväntade årsproduktionen av förnybar el från Vittskövle solpark förväntas uppgå till cirka 100 GWh. Det motsvarar hushållsel för cirka 20 000 hushåll, antaget att ett hushåll använder cirka 5000 kWh/år.

- Vittskövle solpark kan ge ett viktigt tillskott till Skånes elproduktion, och samtidigt hjälpa Kristianstad kommun att snabbare nå sina klimatmål, säger Elin Lund ansvarig för utveckling av solparker, på OX2

OX2 har som ambition att nya projekt­ ska vara naturpositiva, det vill säga ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden. För att undersöka hur det kan göras samarbetar företaget med lokala naturorganisationer och en lång rad andra intressenter. 
OX2 har sedan tidigare sju solprojekt­ i Sverige, Vittskövle blir det åttonde.