Logotype

OX2 och Ingka Investments skriver avtal med HallandsHamnar i Varberg

november 29, 2023, 08:20
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och Ingka Investments har tecknat ett intentionsavtal med HallandsHamnar om att etablera lokalt kontor och servicehamn i hamnen i Varberg för havsvindpark Galene.

Avtalet innebär att parterna ska identifiera möjligheterna att uppföra kontor och lagerbyggnad samt tillgång till kaj och utrustning i hamnen för den framtida driften av den havsbaserade vindparken Galene. OX2 fick i maj 2023 fått regeringens tillstånd att anlägga vindparken drygt 20 kilometer utanför Hallands kust i höjd med Varberg. Galene består av upp till 21 vindkraftverk med en maximal höjd på 340 m. Den planerade produktionen av el från vindparken uppgår till cirka 1,7 TWh, vilket ungefär motsvarar konsumtionen från 340 000 hushåll.
 
- Vi ser fram emot att få bidra till att utveckla Varbergs hamn och skapa kontor, lager och driftkontor. Hamnen kommer att spela en central roll för att bygga och sedan sköta driften av Galene, som kommer att tillföra en betydande mängd kostnadseffektiv och förnybar el till regionen, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige, OX2. 
 
- Vi ser mycket positivt på intentionsavtalet med OX2 vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete där vi bidrar till att säkra elförsörjningen och till Hallands gröna omställning. Vi får också möjlighet att stärka upp med ytterligare ett segment till verksamheten i Varberg vid sidan av driften av Sveriges ledande skogshamn, säger Henrik Nanfeldt, COO HallandsHamnar AB.
 
OX2 utvecklar tre havsbaserade vindparker i Sverige tillsammans med Ingka Investments: Galene på Västkusten, Triton i södra Sverige och Aurora mellan Öland och Gotland. Det slutliga beslutet om tillstånd att bygga vindparkerna Triton och Aurora ligger hos regeringen. Regeringen har gett Galene tillstånd att byggas. De tre projekten kan producera totalt upp till 30 TWh.