Logotype

OX2 planerar för solenergianläggning i Ljungbyhed i Skåne

mars 13, 2023, 07:50
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat avtal med markägare kring en storskalig markbaserad solenergianläggning utanför Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län. Projekt­et omfattar cirka 150 hektar mark och beräknas färdigställt årligen producera 75 GWh förnybar el, motsvarande årsförbrukningen för 15 000 hushåll.

Projekt­et i Ljungbyhed beräknas vara driftklart 2026 förutsatt att tillstånd erhållits. OX2 avser ansöka om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för solenergianläggningen.
 
– Vi genomför just nu förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena kring projekt­området. Vi initierade tillståndsprocessen i januari i år genom samråd med länsstyrelsen och kommunen. Inom kort kommer vi att bjuda in till samråd med övriga berörda myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänhet, säger Matilda Sahl, projekt­ledare, OX2.

OX2 har sedan tidigare fyra andra solparksprojekt­ pågående i Sverige.