Logotype

OX2 planerar för solenergianläggning i Ljungbyhed i Skåne

mars 13, 2023, 07:50
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har tecknat avtal med markägare kring en storskalig markbaserad solenergianläggning utanför Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län. Projektet omfattar cirka 150 hektar mark och beräknas färdigställt årligen producera 75 GWh förnybar el, motsvarande årsförbrukningen för 15 000 hushåll.

Projektet i Ljungbyhed beräknas vara driftklart 2026 förutsatt att tillstånd erhållits. OX2 avser ansöka om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för solenergianläggningen.
 
– Vi genomför just nu förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena kring projektområdet. Vi initierade tillståndsprocessen i januari i år genom samråd med länsstyrelsen och kommunen. Inom kort kommer vi att bjuda in till samråd med övriga berörda myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänhet, säger Matilda Sahl, projektledare, OX2.

OX2 har sedan tidigare fyra andra solparksprojekt pågående i Sverige.