Logotype

OX2 planerar för solenergianläggning i Moholm, Västra Götaland

mars 21, 2023, 08:55
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har inlett arbetet med att utveckla en solenergianläggning i Moholm i Töreboda kommun, Västra Götalands län. Projektet omfattar cirka 130 hektar mark och beräknas färdigställt producera 115 GWh förnybar el årligen. År 2021 uppgick Töreboda kommuns totala elförbrukning till 173 GWh.

Projektet i Moholm beräknas vara driftklart 2026, förutsatt att tillstånd erhållits och att nödvändiga förstärkningar i stam- och regionnät genomförts. OX2 avser ansöka om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för solenergianläggningen.
 
– Vi har genomfört ett omfattande förberedelsearbete och ska nu hålla avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommuner, myndigheter, organisationer, enskilda och allmänheten som blir berörda, säger Sven Levin, projektledare, OX2.
 
OX2 har sedan tidigare fem solparksprojekt pågående i Sverige, Moholm blir det sjätte.