Logotype

OX2 planerar för solenergianläggning i Moholm, Västra Götaland

mars 21, 2023, 08:55
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har inlett arbetet med att utveckla en solenergianläggning i Moholm i Töreboda kommun, Västra Götalands län. Projekt­et omfattar cirka 130 hektar mark och beräknas färdigställt producera 115 GWh förnybar el årligen. År 2021 uppgick Töreboda kommuns totala elförbrukning till 173 GWh.

Projekt­et i Moholm beräknas vara driftklart 2026, förutsatt att tillstånd erhållits och att nödvändiga förstärkningar i stam- och regionnät genomförts. OX2 avser ansöka om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för solenergianläggningen.
 
– Vi har genomfört ett omfattande förberedelsearbete och ska nu hålla avgränsningssamråd med länsstyrelsen, kommuner, myndigheter, organisationer, enskilda och allmänheten som blir berörda, säger Sven Levin, projekt­ledare, OX2.
 
OX2 har sedan tidigare fem solparksprojekt­ pågående i Sverige, Moholm blir det sjätte.