Logotype

OX2 stöttar arbetet med oljesaneringen utanför Blekinge

november 10, 2023, 08:05
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och dess havsbaserade energipark Neptunus arbetar med att stärka den biologiska mångfalden. När färjan Marco Polo gick på grund utanför Sölvesborg fick planerade insatser skjutas på framtiden. OX2 har skänkt 100 000 kronor till KFV Riks för att stötta arbetet med att tvätta och rehabilitera fåglar som drabbats av oljan.

Färjan som gick på grund har läckt stora mängder olja i havet som också nått stränderna. Oljan har fått stor påverkan på fågellivet: den är giftig och tjock och kletar fast i fåglarnas fjädrar vilket förstör dess vattenavstötande och isolerande egenskaper samt fågelns flygförmåga. Fåglarna riskerar dessutom att förgiftas när de försöker putsa sig. Att rengöra en fågel från olja är ett tids- och resurskrävande arbete och OX2 känner stor tacksamhet till de organisationer och alla de frivilliga som arbetar med att rädda de fåglar och andra djur som drabbats.

OX2 och den havsbaserade energiparken Neptunus arbetar med att stärka den biologiska mångfalden kring sina projekt. Under november planerades en utsättning av tio artificiella torskrev att tillsammans med Hanö Torskrevsförening, som ett första test för att studera hur havsbaserad vind kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden i marin miljö. Utsättningen fick skjutas på framtiden på grund av det omfattande oljespillet i området. Det är ännu oklart i vilken omfattning det har påverkat området för de planerade torskreven och när reven kan sättas ut.

OX2 och Neptunus samarbetar även med andra företag kring bland annat storskalig odling av tång och musslor i anslutning till havsbaserade vindparker. OX2 undersöker också möjligheterna att använda syrgas från vätgastillverkning vid havsbaserade vindparker till att syresätta Östersjön.

- Vi arbetar aktivt med att stärka den biologiska mångfalden kring alla våra projekt, oavsett om det är på land, till havs eller om det är sol- eller vindkraft. När något sådant här händer vill vi bidra till arbetet med oljesaneringen. Vi har därför valt att skänka pengar till KFV Riks för att stötta dem i arbetet med att rädda fåglar undan oljan, säger Yvonne Andersson, projektledare energipark Neptunus, OX2