Logotype

OX2 förbereder anslutning av Galene havsvindpark utanför Varberg

januari 9, 2024, 09:30
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Förra året fick OX2 och Ingka Investments klartecken av regeringen att bygga den havsbaserade vindparken Galene i Kattegatt utanför Varberg. Nu påbörjas arbetet med att förbereda en anslutning till elnätet. Projektbolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Ellevio och lämnat in ansökningar om anslutning.

Samarbetsavtalet syftar till att ta vara på synergier mellan OX2:s kompetens och erfarenhet inom projektutveckling och byggnation av vindkraft och Ellevios erfarenhet som elnätsägare inom såväl projektfas som drift och förvaltning. Samarbetet strävar också efter att gynna kraftsystemet som helhet utifrån ett systemperspektiv.

Elanslutningen av vindparken kräver också tillstånd och OX2 har lämnat in tre ansökningar: ansökan till Energimarknads­inspektionen om nätkoncession, ansökan till näringsdepartementet för utläggning av sjökabel på havsbotten, samt tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan möjliggör förläggning av upp till fem elkablar från vindparken till landtagningsplatsen norr om Ringhals på Väröhalvön, där kablarna fortsätter till en transformatorstation som Ellevio anlägger. Elkablarna på land och i havet kommer att vara nedgrävda för att minimera påverkan på miljövärden och landskapsbild.

OX2 och Ellevio har samarbetat kring regionnätsanslutningar av OX2:s landbaserade vindkraftsparker i mer än 15 år och anslutit mer än 1100 MW av OX2:s landbaserade vindparker i Sverige.

- Vi ser fram emot att förverkliga Galene som kommer att ge ett välkommet tillskott av förnybar energi i regionen. För att vi som bransch ska lyckas med energiomställningen behövs samarbete med lösnings- och affärsfokuserade partners inom elnätssektorn som Ellevio, som både har vilja och kunskap att möta behovet av elnätslösningar, säger Hillevi Priscar, Sverigechef, OX2.

- All fossilfri elproduktion behövs för att klara klimatomställningen, accelererande elbehov och stabila elpriser. Havsbaserad vindkraft utgör ännu endast en liten del av den svenska elproduktionen, men intresset är enormt. Ellevio och OX2 ska nu utreda konkreta som kostnadseffektiva lösningar på anslutning av havsvind till nätet, till gagn för elsystemet och elkunderna, säger Johan Lindehag, vd, Ellevio.

OX2 planerar att påbörja anläggningsarbetet 2026 för att möjliggöra att vindparken ska vara i drift under 2028 eller 2029.
OX2 utvecklar sex havsbaserade vindparker i Sverige tillsammans med Ingka Investments: Galene på Västkusten, Triton och Neptunus i södra Sverige, Aurora mellan Öland och Gotland och Pleione och Ran utanför Gotlands östkust. Det slutliga beslutet om tillstånd att bygga vindparkerna Triton och Aurora ligger hos regeringen.